Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Barne- og ungdomspsykologi Familiepsykologi Gruppeterapi Organisasjonspsykologi Voksenpsykologi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

Vi tilbyr både et todagers innføringskurs og et ettårig valgfritt program i gruppeterapi. For påmelding, og mer informasjon om tilbudene, klikk feltet FORDYPNING OG VIDEREUTDANNING øverst på siden. For direkte påmelding til det ettårige programmet, trykk PÅMELDING nedenfor.

Programmet tilfredsstiller kravene til fordypningsområdet arbeids- og organisasjonspsykologi, og omfatter kurs og gruppevirksomhet (veiledningsgrupper).

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

Aktuelt

IAPs fagutviklingsstipend

Vi har utsatt årlig søknadsfrist (normalt 15.10.) for IAPs fagutviklingsstipend. Ny frist er 15. november. Velkommen med din søknad, stilet til styreleder Tori Mauseth.

8. oktober 2017

I medienes søkelys: Endring av dato

Kim Edgar Karlsen har begått bok. Sammen med Fanny Duckert har han gjennomført dybdeintervjuer med mennesker som har vært «hengt ut» i mediene. Møt Kim i IAP Salong torsdag 2. november.

27. september 2017

I Bergen litteraturhus: Barnet!

IAP fortsetter sitt samarbeid med Litteraturhuset i Bergen. Tredje oktober med tema BARNET.

23. september 2017

Familieprogrammet i endring

Et nytt familieprogram er under utforming, i tråd med NPFs nye målbeskrivelser, og med oppstart i januar 2018.

25. juli 2017

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender