Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Barne- og ungdomspsykologi Familiepsykologi og systemisk arbeid Gruppeterapi Organisasjonspsykologi Voksenpsykologi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

IAP tilbyr et ettårig valgfritt program i gruppeterapi (påmelding via blå knapp nedenfor) og et todagers innføringskurs 
i gruppeterapi, godkjent som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet (påmelding via fane øverst på siden; 'videreutdanning'>'gruppeterapi'>to dagers innføringskurs)

Programmet tilfredsstiller kravene til spesialist som arbeids- og organisasjonspsykolog, og omfatter kurs og gruppevirksomhet (veiledningsgrupper).

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

Aktuelt

Flere plasser på voksenpsykologi!

Programansvarlig Hanne Weie Oddli er åpen for å ønske inntil 36 kandidater velkommen til første kursdag mandag 3. september. Nye søkere kan melde seg utover sommeren.

24. juni 2018

Peder tok prisen!

Ujålete. Uredd. Varm – og respektfull! Honnørordene falt lett da Inger-Margrete Svendsen delte ut IAPs formidlingspris til Peder Kjøs.

22. april 2018

Om IAPs gruppeterapi på Psykologisk.no

– Mange som har forsøkt seg som gruppeterapeut, har nok erfart at det kan være krevende. Det trengs utdanning for å lære å bli en god gruppeterapeut, sier Geir Løkling i et intervju på Psykologisk.no.

20. april 2018

Møt ’The Resnicks’ i april

Robert og Rita Resnick er godt kjent i IAP-kretser etter å ha undervist på voksenprogrammet siden midten av 90-tallet. 21. og 22. april leder de workshop på Diakonhjemmets høgskole.

20. mars 2018

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender