Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Obligatorisk: Barne- og ungdomspsykologi Obligatorisk: Familiepsykologi og systemisk arbeid Obligatorisk: Organisasjonspsykologi Obligatorisk: Voksenpsykologi Valgfritt: Gruppeterapi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

Programmet tilfredsstiller kravene til spesialist som arbeids- og organisasjonspsykolog, og omfatter kurs og veiledning i grupper.

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

IAP har utviklet et ettårig valgfritt program i gruppeterapi. Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Aktuelt

Gode navn til IAPs formidlingspris?

Har du tips til gode kandidater til IAPs formidlingspris? Vi tar gjerne imot!

17. februar 2019

Neste voksenprogram åpent for påmelding

Neste program i voksenpsykologi starter til høsten. Påmeldingen er åpen!

6. februar 2019

Velfortjent pris til Nora

Nora Sveaass mottok nylig Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for sitt enestående og flotte arbeid i kampen mot tortur.

12. desember 2018

Velkommen til Agora 2019

Påmeldingen er nå åpen, og Agorakomiteen inviterer både til Rebellaften på MESH og til åpent seminar på Nasjonalbiblioteket: «Foreldreskap – hvor går grensen?».

23. november 2018

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender