Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Barne- og ungdomspsykologi Familiepsykologi og systemisk arbeid Gruppeterapi Organisasjonspsykologi Voksenpsykologi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

IAP tilbyr et todagers innføringskurs 
i gruppeterapi, godkjent som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet, og et ettårig valgfritt program i gruppeterapi.

Programmet tilfredsstiller kravene til fordypningsområdet arbeids- og organisasjonspsykologi, og omfatter kurs og gruppevirksomhet (veiledningsgrupper).

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

Aktuelt

Bok om måltidsforstyrrelser

Per Johan Isdahl lanserte boka «Måltidsforstyrrelser» under Schizofreni-dagene i Stavanger. På nyåret kan du møte ham på Litteraturhuset i Oslo. Hold av 18. januar fra klokka 18.

29. november 2017

IAP Agora går nye veier

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agora har tradisjonelt blitt avholdt siste torsdag og fredag i november måned – på Leangkollen – men har tatt et hvileskjær i 2017. Hold av datoene 1. og 2. mars 2018. Da går Agora nye veier.

24. november 2017

IAPs fagutviklingsstipend

Vi har utsatt årlig søknadsfrist (normalt 15.10.) for IAPs fagutviklingsstipend. Ny frist er 15. november. Velkommen med din søknad, stilet til styreleder Tori Mauseth.

8. oktober 2017

I medienes søkelys: Endring av dato

Kim Edgar Karlsen har begått bok. Sammen med Fanny Duckert har han gjennomført dybdeintervjuer med mennesker som har vært «hengt ut» i mediene. Møt Kim i IAP Salong torsdag 2. november.

27. september 2017

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender