Institutt for aktiv psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Obligatorisk: Barne- og ungdomspsykologi Obligatorisk: Familiepsykologi og systemisk arbeid Obligatorisk: Organisasjonspsykologi Obligatorisk: Voksenpsykologi Valgfritt: Familiepsykologi Valgfritt: Gruppeterapi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

Programmet tilfredsstiller kravene til spesialist som arbeids- og organisasjonspsykolog, og omfatter kurs og veiledning i grupper.

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

IAP har utviklet et nytt valgfritt program i familiepsykologi. Utdanningen er søkt godkjent som fordypningsprogram for spesialiteten i familiepsykologi.

IAP har utviklet et ettårig valgfritt program i gruppeterapi. Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Aktuelt

Ny bok om klinisk helsepsykologi

Ei splitter ny bok om klinisk helsepsykologi foreligger, og vi ønsker velkommen til boklansering på Diakonhjemmet.

20. mai 2019

Barne- og ungdomsprogrammet åpnet for påmelding

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinjetjenesten (PPT, barnevern og psykisk helsetjeneste).

14. mai 2019

IAP Salong i Gyldendalhuset

Allmennpsykologi – hva er det?​ Det er spørsmålet når IAP i samarbeid med Gyldendal Akademisk Forlag inviterer til fagseminar i Gyldendalhuset onsdag 22. mai 17–20.

12. april 2019

Nytt familieprogram åpent for påmelding

IAPs neste obligatoriske program i familiepsykologi og systemisk arbeid er åpent for påmelding. Oppstart januar 2020.

12. april 2019

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender