Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Obligatorisk: Barne- og ungdomspsykologi Obligatorisk: Familiepsykologi og systemisk arbeid Obligatorisk: Organisasjonspsykologi Obligatorisk: Voksenpsykologi Valgfritt: Gruppeterapi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

Programmet tilfredsstiller kravene til spesialist som arbeids- og organisasjonspsykolog, og omfatter kurs og veiledning i grupper.

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

IAP har utviklet et ettårig valgfritt program i gruppeterapi. Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Aktuelt

Få støtte til ditt prosjekt!

IAP deler årlig ut fagutviklingsstipender til løfterike prosjekter. Søknadsfristen nærmer seg.

8. september 2018

To ledige plasser på voksenpsykologi!

Mandag 4. september er det oppstart på IAPs voksenprogram 2018–2020. Vi har nå to ledige plasser. Interesserte kan sende en e-post til iap@iapnett.no – for kjapp avklaring :)

24. juni 2018

Peder tok prisen!

Ujålete. Uredd. Varm – og respektfull! Honnørordene falt lett da Inger-Margrete Svendsen delte ut IAPs formidlingspris til Peder Kjøs.

22. april 2018

Om IAPs gruppeterapi på Psykologisk.no

– Mange som har forsøkt seg som gruppeterapeut, har nok erfart at det kan være krevende. Det trengs utdanning for å lære å bli en god gruppeterapeut, sier Geir Løkling i et intervju på Psykologisk.no.

20. april 2018

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender