Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Barne- og ungdomspsykologi Familiepsykologi og systemisk arbeid Gruppeterapi Organisasjonspsykologi Voksenpsykologi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

IAP tilbyr et ettårig valgfritt program i gruppeterapi (påmelding via blå knapp nedenfor) og et todagers innføringskurs 
i gruppeterapi, godkjent som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet (påmelding via fane øverst på siden; 'videreutdanning'>'gruppeterapi'>to dagers innføringskurs)

Programmet tilfredsstiller kravene til spesialist som arbeids- og organisasjonspsykolog, og omfatter kurs og gruppevirksomhet (veiledningsgrupper).

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

Aktuelt

Om 'nye Agora' på Psykologisk.no

Det nærmer seg 'nye Agora', med rebelltreff på MESH på torsdag – og med åpent seminar på Nasjonalbiblioteket på fredag. Psykologisk.no har intervjuet Agorakomiteens leder, Beate Nordby Schwensen.

26. februar 2018

Nytt introduksjonskurs i gruppeterapi

Vi har nå åpnet for påmelding til neste introduksjonskurs i gruppeterapi. Datoene er 24. og 25. mai.

14. februar 2018

IAPs årsmøte blir fredag 20. april

IAPs årsmøte vil gå av stabelen fredag 20. april 2018 i NEDJMA på Litteraturhuset.

14. februar 2018

Valgfritt program i gruppeterapi

IAP kjører i gang nok et valgfritt program i gruppeterapi. Oppstart til høsten. Påmeldingen er åpen: Velkommen som søker!

4. februar 2018

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender