Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Obligatorisk: Barne- og ungdomspsykologi Obligatorisk: Familiepsykologi og systemisk arbeid Obligatorisk: Organisasjonspsykologi Obligatorisk: Voksenpsykologi Valgfritt: Gruppeterapi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

Programmet tilfredsstiller kravene til spesialist som arbeids- og organisasjonspsykolog, og omfatter kurs og veiledning i grupper.

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

IAP har utviklet et ettårig valgfritt program i gruppeterapi. Programmet er godkjent av Psykologforeningen.

Aktuelt

Velfortjent pris til Nora

Nora Sveaass mottok nylig Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for sitt enestående og flotte arbeid i kampen mot tortur.

12. desember 2018

Velkommen til Agora 2019

Påmeldingen er nå åpen, og Agorakomiteen inviterer både til Rebellaften på MESH og til åpent seminar på Nasjonalbiblioteket: «Foreldreskap – hvor går grensen?».

23. november 2018

Valgfritt program i gruppeterapi starter 24. januar

– Mange som har forsøkt seg som gruppeterapeut, har nok erfart at det kan være krevende. Det trengs utdanning for å lære å bli en god gruppeterapeut, sier Geir Løkling i et intervju på Psykologisk.no. IAP har oppstart på valgfritt program i gruppeterapi i januar 2019.

17. november 2018

Hvam får IAPs fagutviklingsstipend 2018?

IAP deler årlig ut fagutviklingsstipender til løfterike prosjekter.

8. september 2018

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender