Institutt for Aktiv Psykoterapi er en medlems- og utdanningsorganisasjon for psykologer. IAP tilbyr spesialistprogrammer, veiledning og kurs for psykologer.

Våre videreutdanningsprogrammer

Barne- og ungdomspsykologi Familiepsykologi Gruppeterapi Organisasjonspsykologi Voksenpsykologi

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer hos barn, unge og deres familier, på relasjonen mellom terapeut og klient og barnet/familien i sin sosiale kontekst.

Sentrale temaer er familieterapi, familien som ressurs, verdisetter og livsform, og overgangskriser gjennom livsløpet.

Vi tilbyr både et todagers innføringskurs og et ettårig valgfritt program i gruppeterapi. For påmelding, og mer informasjon om tilbudene, klikk feltet FORDYPNING OG VIDEREUTDANNING øverst på siden. For direkte påmelding til det ettårige programmet, trykk PÅMELDING nedenfor.

Programmet tilfredsstiller kravene til fordypningsområdet arbeids- og organisasjonspsykologi, og omfatter kurs og gruppevirksomhet (veiledningsgrupper).

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst.

Aktuelt

Familieprogrammet i endring

Et nytt familieprogram er under utforming, i tråd med NPFs nye målbeskrivelser, og med oppstart i januar 2018.

25. juli 2017

IAPs nye gruppeprogram

IAPs nye ettårige program i gruppeterapi er – for lengst – godkjent av NPF. Påmeldingen er i gang. Vi starter opp til høsten. Første samling er 21. og 22. september.

24. juni 2017

Agoraseminaret i endring

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agora tar et hvileskjær i 2017. Men kommer sterkere tilbake med noe «litt annet» på våren. Hold av 1. og 2. mars 2018.

11. juni 2017

IAPs formidlingspris til Eva Axelsen

IAPs nye formidlingspris gikk til Eva Axelsen. Prisen ble besluttet opprettet i fjor, og ved årets årsmøte ble Eva Axelsen historiens første innehaver av den nye prisen.

11. juni 2017

Nyhetsarkiv

Aktivitetskalender