Om IAP

Formål, organisasjonsnummer og forretningsadresse

Du kan kontakte oss på e-post: iap@iapnett.no

Formålet til IAP er i vedtektene beskrevet på denne måten:

 • Utvikle teori, tenkemåter og arbeidsmetoder i klinisk og organisatorisk endringsarbeid som egner seg for et bredt spekter av klienter og faglige utfordringer. Grunnlaget for utviklingsarbeidet er, i henhold til IAPs faglige plattform.
 • Gi videre­utdanning, spesielt til psykologer, i behandling av barn, voksne, familier, organisasjonsutvikling og gruppeterapi.
 • Utvikle metoder som er egnet til å synliggjøre og videreutvikle den enkeltes klients ressurser.
 • Fremme samarbeid og forståelse mellom ulike teoretiske retninger, og mellom ulike fagmiljøer og profesjoner som arbeider med psykisk helse og organisasjonsutvikling.
 • Bidra til forskning, fagutvikling og fagformidling i tråd med IAPs faglige plattform.
 • Organisere faglig egenskolering av medlemmene.

Organisajonsnummer og forretningsadresse

 • IAPs organisasjonsnummer er 971 515 058
 • IAPs forretningsfører er DET LILLE AS ved Karin Clemet
 • Besøksadresse forretningsfører er Det Lille AS, Rosenborggaten 19 C, 0356 Oslo
 • Telefonnummer til forretningsfører er 22 60 84 00
 • IAPs postadresse er IAP, postboks 7008 Majorstuen, 0306 Oslo
 • IAPs besøksadresse (etter avtale) er IAP, Nordahl Bruns gate 22 B, 0165 Oslo
 • IAP i Brønnøysundregisteret

2018 / Astri Vannebo

Last ned dokumentasjonen