Styret i IAP

Styret i IAP

Etter IAPs årsmøte i mai 2018, består IAPs styre av Tori Mauseth (leder), Lene Holum (nestleder og økonomiansvarlig), Hanne Netland Simonsen, Kari Graver, Aina Frydenlund, Inger-Margrete Svendsen, Kate Ingeborg Rivø og Beate Nordby Schwensen.

Ina Larsson er brukerrepresentant i styret, knyttet til Mental helse, med observasjonsstatus.

Nettredaktør og administrasjonskonsulent Astri Vannebo er styrets sekretær.

Styrets ansvar
Styret har et overordnet ansvar for å påse at driften av IAP skjer i henhold til IAPs vedtekter og faglige plattform, og at IAP utvikler seg i takt med de krav og behov organisasjonen møter eksternt og internt.

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsberetning med revisorattestert årsregnskap, samt forslag til budsjett. Styret skal fremme forslag for årsmøtet og iverksette årsmøtets vedtak.

Styret innkaller til årsmøte og eventuelle ekstraordinære årsmøter.

Les gjerne mer om Styrets mål, sammensetning og oppgaver.

Kontakt styret på iap@iapnett.no

2018 / Astri Vannebo