Årsoversikt

Årsoversikt 2018

For tid og sted for de ulike kursene innenfor programmene, se under hvert enkelt program.

Januar

Styremøte og styreseminar på Son Spa hotell fredag 26. og lørdag 27. januar.

Februar

IAP er representert på Karrieredagene ved PSI, UiO, tirsdag 27. februar.

Mars

1. og 2. mars 'nye Agora' i Oslo, på henholdsvis MESH (for IAPs medlemmer og kandidatmedlemmer) og Nasjonalbiblioteket (åpent seminar).

Styremøte Nordahl Bruns gate 22 mandag 12. mars.

April

IAPs årsmøte fredag 20. april i Litteraturhuset i Oslo.

Mai

Opptaket starter for høstens to nye program: Voksenpsykologi 2018–2020 og Organisasjonspsykologi 2018–2020.

Juni

Styremøte med sommeravslutning torsdag 7. juni – for avtroppende og påtroppende styremedlemmer.

Juli

Ingen formalisert IAP-aktivitet.

August

Styremøte mandag 20. august i IAPs lokaler i Nordahl Bruns gate 22.

Utviklingsarbeidet med 'nye' iapnett.no fortsetter. Implementering pågår.

September

Utviklingsarbeidet med 'nye' iapnett.no fortsetter. Testing og kvalitetssikring ved utvikler.

Oktober

Opptaket starter for IAPs neste program i barne- og ungdomspsykologi (2019–2020).

Overlevering og testing av 'nye' iapnett.no mot akseptanse og feilrettinger.

Styremøte onsdag 10. oktober i IAPs lokaler i Nordahl Bruns gate 22.

Veilederseminar torsdag 25. oktober, for IAPs veiledere, ved Guro Øiestad. På Sagene lunsjbar.

Søknadsfrist for IAPs fagutviklingsstipend er for 2018 satt til 25. oktober.

November

Lansering av 'nye' iapnett.no (trolig rundt 1. november).

Tirsdag 20. november: IAP Salong med Are Evang. Om ungdom og seksualitet.

Desember

Styremøte mandag 3. desember i IAPs lokaler i Nordahl Bruns gate 22.

2018 / Astri Vannebo