Kontaktinformasjon styret

IAPs styre 2018–2019
Fra og med årsmøtet 20.4.2018

Tori Mauseth, styreleder.
E-post: tori.mauseth@gmail.com
Mobil: 92 08 42 95

Lene Chr Holum, nestleder, økonomiansvarlig.
E-post: lcholum@online.no.
Mobil: 90 50 55 84

Hanne Netland Simonsen, styremedlem. Representant for Barne- og ungdomsprogrammet.
E-post: hannenet@hotmail.com
Mobil: 93 69 02 01

Kari Graver, styremedlem. Representant for Voksenprogrammet.
E-post: kari.graver@gmail.com.
Mobil: 91 64 50 81

Aina Frydenlund, styremedlem. Representant for Familieprogrammet.
E-post:aina.frydenlund@bufetat.no
Mobil: 40 45 46 40

Inger-Margrete Svendsen, styremedlem. Representant for Organisasjonsprogrammet.
E-post: ingersv2@frisurf.no.
Mobil: 92 24 60 38

Kate Ingeborg Rivø, styremedlem. Representant for Gruppeprogrammet.
E-post: kate.rivo@gmail.com + kate.ingeborg.rivo@tonsberg.kommune.no
Mobil: 99 16 40 80

Beate Nordby Schwensen, styremedlem. Representant for Agora-komiteen.
E-post: beaten.schwensen@vestreviken.no.
Mobil: 48 03 71 80

Ina Larsson, brukerrepresentant med observatørstatus.
E-post: ilarsson@vikenfiber.no.
Mobil: 41 20 47 31

Administrasjon

Astri Vannebo, administrasjonskonsulent, nettredaktør og styresekretær.
E-post: iap@iapnett.no.
Mobil: 92 44 88 98

2019 / Astri Vannebo