Kontaktinformasjon faggruppeledere og koordinatorer

Barn I 2017–2018 og 2019–2020

Faggruppeleder: Hanne Netland Simonsen
E-post: hannenet@hotmail.com. Mobil: 93 69 02 01

Koordinator: Christina Rønning
E-post: christina.ronning81@gmail.com. Mobil: 97 70 54 75

Barn II 2018–2019

Faggruppeleder: Vibeke Silseth
E-post: vsilseth@gmail.com. Mobil: 92 65 98 99

Koordinator: Johan Mørch-Simonsen
E-post: johan.w.simonsen@gmail.com. Mobil: 48 20 46 44

Voksen I 2018–2020

Faggruppeleder: Hanne Weie Oddli
E-post: hanne.oddli@psykologi.uio.no. Mobil: 48 00 45 80

Koordinator: Sjur Kvadsheim
E-post: kvadsheim@gmail.com. Mobil: 91 36 76 64

Voksen II 2017–2019

Faggruppeleder: Kari Graver
E-post: kari.graver@gmail.com. Mobil: 91 64 50 81

Koordinator: Tiril Østefjells
E-post: psykolog.tiril.ostefjells@gmail.com. Mobil: 41 14 48 14

Familie 2018–2019

Faggruppeleder: Aina Frydenlund
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 40 45 46 40

Koordinator: Charlotte Styren
E-post: charlotte.styren@baerum.kommune.no. Mobil: 91 12 20 46

Organisasjon 2018–2020

Faggruppeleder og koordinator: Henning Bang
E-post: henning.bang@psykologi.uio.no. Mobil: 90 83 55 22

Gruppepsykologi valgfritt program 2019–2020

Faggruppeleder: Geir Løkling
E-post: geir.lokling@gmail.com. Mobil: 92 02 53 61

Koordinator: Ragna Lundgaard
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no. Mobil: 41 61 10 03

Agora 2019

Koordinator: Beate Nordby Schwensen
E-post: beate.schwensen@gmail.com. Mobil: 48 03 71 80

2019 / Astri Vannebo / iap@iapnett.no