IAPs faglige plattform


IAP er utviklet av en gruppe psykologer og psykiatere som startet sitt samarbeid i 1971. Siktemålet var å tilegne seg og videreutvikle forståelsesmåter og arbeidsmetoder egnet for et bredt spekter av psykiske og psykososiale vansker. I 1982 ble Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP) stiftet med det formål å drive fagutvikling og å tilby videre- og etterutdanning til psykologer og andre helsearbeidere. Siden 2000 har IAP vært en medlemsorganisasjon.

Mange av IAPs medlemmer har gjennom årene bidratt til å forme og utvikle IAPs verdigrunnlag, slik det er nedfelt i IAPs faglige plattform. Denne finner du nedenfor – som nedlastbar PDF.

IAPs faglige plattform sier at IAP ønsker å være en aktør som fremmer engasjert deltakelse i dagsaktuelle debatter og som tør utfordre rådende oppfatninger, også i spørsmål om samfunnspolitiske utviklingstrender. Disse sidene ved IAPs virksomhet er utdypet og eksemplifisert i et tillegg til den faglige plattformen. Dette tillegget ble vedtatt av årsmøtet i april 2016, og følger vedlagt nedenfor – som nedlastbar PDF.

IAPs faglige plattform

Tillegg til IAPs faglige plattform