Bli medlem av IAP!

Alle som deltar i et av IAPs videreutdanningsprogram, blir automatisk kandidatmedlem av IAP kostnadsfritt. Etter at videreutdanningen er gjennomført, vil en få tilbud om å bli betalende medlem. En kan også aktivt melde seg inn på et seinere tidspunkt.

Som medlem får du spesialpris på de fleste av våre kurs og seminarer, samt årsmøte med årsmøtemiddag.

Det er anledning til å søke om medlemskap også om man ikke deltar på eller har fullført et program. Søknad rettes da til IAPs styre, e-post: iap@iapnett.no, som behandler søknaden.

Den enkleste måten å bli medlem på, er å sende en e-post med navn og adresse til iap@iapnett.no. Oppgi hvilket videreutdanningsprogram du går på eller har gått på. Du vil da få tilsendt en regning på medlemskontingent, for tiden kr 350.

Du vil bli ønsket velkommen inn i et aktivt og spennende fagmiljø. Som medlem kan du også søke på IAPs fagutviklingsstipend, med søknadsfrist 15. oktober hvert år. Følg med her på iapnett.no!

Velkommen som medlem!

2018 / Astri Vannebo