Viktig konferanse 29. januar

Sammen med de øvrige utdanningsinstituttene som har samlet seg i 'Samhandlingsrådet for utdalnningsinstittutene i psykoterapi', arrangerer IAP konferansen: Psykoterpiens betydning for brukerne – Kvalitet i utdannelse og utøvelse. På Diakonhjemmet mandag 29. januar 9–15.30.

Målgruppen for konferansen er helsemyndighetene, ledere i helsetjenestene, brukerorganisasjonene og engasjerte fagfolk.

Her kan du laste ned invitasjonen: 29.1.2018 Konferanse på Diakonhjemmet

Her er en direkte lenke for påmelding: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5089685&sid=uKRcejfDYv

Vel møtt!

Vi håper riktig mange IAP-ere finner veien til denne viktige konferansen :)