Velkommen til Agora 2019

Fagseminaret på Nasjonalbiblioteket – fredag 1. mars – er åpent for alle.

Men først ut på Agoraseminaret 2019 er medlemstreffet på MESH; torsdag 28. februar. Rebelltreffet er Agoras årlige vitamininnsprøytning, og skal inspirere til positiv endring på egen arbeidsplass!

IAP-nestor og erfaren ‘rebell’, Odd Arne Tjersland, stiller på MESH og deler tanker om veien videre for psykologer. Hvordan vil vår kliniske hverdag se ut – og hva vil skje med den profesjonen vi alle er så glade i? Odd Arne reflekterer, påstår og kanskje tar han også en titt inn i glasskulen?

Å bli en positiv forstyrrende kraft

MESH er Oslos første og største co-working space, et sted for innovasjon og nyvinning. Altså perfekt som lokale for det årlige Rebelltreffet! Hvor ønsket er å inspirere og motivere folk til å bli en positiv forstyrrende kraft blant kollegaer og pasienter, og derigjennom bidra til et bærekraftig helsevesen gjennom forbedringsarbeid.

På MESH får du god musikk, foredrag, lett servering og godt selskap.

Det moderne foreldreskapet

Neste dag – fredag 1. mars – åpner Nasjonalbiblioteket sine dører for et heldagsseminar hvor temaet er Foreldreskap – hvor går grensen? I løpet av seminaret vil vi utforske ulike sider ved «foreldreskap».

Sophie Havighurst, førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, har utviklet det emosjonsfokuserte foreldreveiledningsprogrammet «Tuning in to kids». Hun vil fortelle om teori og forskning som ligger bak programmet – og om kunsten å utvikle seg som empatiske foreldre.

Foreldreskap i et flerkulturelt samfunn

Bevisst eller ubevisst bruker vi vår egen barndom som mal når vi selv skal oppdra barn. Mange innvandrere må imidlertid oppdra barn i en kontekst som er svært annerledes fra den de selv vokste opp i. Hva bekymrer de seg for i barnas møte med det norske samfunnet? Hvordan leve i krysspresset mellom ulike normer og forventninger?

Jon Horgen Friberg, sosiolog og forsker ved Fafo, har fulgt barn av innvandrere i Norge og sett på deres tilpasning og muligheter for sosial mobilitet. Han har også jobbet med et prosjekt som omhandler foreldreskap og sosial kontroll.

‘Mora di jobber ikke her’

Hvordan står det til ute i arbeidslivet? Tar vi ansvar som ‘voksne’ – eller overlater vi smått og stort til våre kolleger, i tillit til at ‘noen andre’ (les; mor) rydder opp. Organisasjonspsykolog Einar Wergeland Jensen setter skapet på plass.

Les mer om Agora 2019 her – og så ser vi fram til din påmelding.