Velfortjent pris til Nora

Nora Sveaass mottok nylig Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for sitt enestående og flotte arbeid i kampen mot tortur.

Hun har gjennom en lang karriere jobbet med flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette, samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep, både nasjonalt og internasjonalt, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Nora Sveaass er ikke ‘bare’ professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er også en av grunnleggerne av IAP!

Vi klipper et knippe sitater fra Uniforum:

– Nora Sveaass er en av våre aller fremste eksperter på tortur og rehabilitering av ofre for tortur. Utdelingskomiteen er derfor svært fornøyd med å ha funnet en så verdig vinner av UiOs menneskerettighetspris, sier Ragnhild Hennum, leder av priskomiteen.
Ragnhild Hennum, leder av priskomiteen

– Vi gratulerer Nora Sveaass med en meget fortjent pris. Hennes arbeid for menneskerettigheter og mot tortur har vunnet stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Hun er regnet som en av våre aller fremste eksperter i kampen mot tortur og umenneskelig behandling.
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

IAP slutter seg til. Vi gratulerer – og applauderer!