Valgfritt program i gruppeterapi

Programmet som pågår nå (Gruppeterapi 2017–2018) får gode tilbakemeldinger, så IAPs faggruppe for gruppeterapi legger opp neste kurs i samme stil.

Påmeldingsfristen setter vi til 15. september, og så vil oppstarten bli noe seinere. Tider for de enkelte samlingene vil bli oppdatert her på hjemmesiden etter hvert som detaljene faller helt på plass.

Det valgfrie programmet i gruppeterapi har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe. 


Programmet er i tråd med Psykologforeningens nye reglement for spesialistordningen og godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, og samfunns- og allmennpsykologi. Psykologer og psykologspesialister kan også delta på programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet.