Se meg som hel – ikke bare som del

For pasientene henger kropp og sinn sammen. Det må også helsetjenestene gjøre. Diakonhjemmet inviterer til konferanse tirsdag 18. oktober. Endatil med gratis adgang.

For ti år siden opprettet Diakonhjemmet Sykehus Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Nå inviterer de til jubileumskonferansen hvor søkelyset er rettet mot hvordan helsevesenet i enda større grad kan møte pasienter som hele mennesker.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og ledere i sykehus og psykisk helsevern – og godkjent som meritterende av blant andre Psykologforeningen.

Konferansen er som sagt gratis. Og en melder seg på via www.diakonhjemmetsykehus.

Vedlagt invitasjon og program til konferansen.

Invitasjon Se Meg Som Hel Ikke Bare Som Del 18.10.16

Program Se Meg Som Hel Ikke Bare Som Del 18.10.16