Valgfritt program i gruppeterapi starter 24. januar

– Mange som har forsøkt seg som gruppeterapeut, har nok erfart at det kan være krevende. Det trengs utdanning for å lære å bli en god gruppeterapeut, sier Geir Løkling i et intervju på Psykologisk.no. Et godt sted å utvikle seg som gruppeterapeut er på IAPs valgfrie program i gruppeterapi.

IAP var tidlig ute med å revidere sitt tilbud i gruppeterapi i tråd med Psykologforeningens endrete målbeskrivelser. Første kull på den valgfrie modulen startet opp i fjor høst – og sluttførte i august. Nå tegner nye kandidater seg til neste kurs, med oppstart 24. januar.

Kan også tas som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet

Psykologforeningen aksepterer bare psykologer – og leger – til dette programmet, som er godkjent til spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, og samfunns- og allmennpsykologi. Psykologer og psykologspesialister kan også ta dette programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet.

Geir Løkling er leder for faggruppen for gruppeterapi innenfor IAP, og mener at kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi kan være nyttig både for de som jobber i spesialisthelsetjenesten og for de som jobber i første-linjen.

En kompleks og krevende gren

Overfor Psykologisk.no framhever han at terapeutrollen i gruppeterapi er vanskelig, kanskje mer kompleks og avansert enn i individualterapi.

‒ Mange som har forsøkt seg som gruppeterapeut, har nok erfart at det kan være krevende. Det trengs utdanning for å lære å bli en god gruppeterapeut.

Psykologisk.no møtte både fagansvarlig Geir Løkling og en av kurslederne, Kate I. Rivø, da nettsidens journalist fikk være flue på veggen under en samling tidligere i vår.

Les hele intervjuet i Psykologisk.no her.