Om IAPs gruppeterapi på Psykologisk.no

IAP var tidlig ute med å revidere sitt tilbud i gruppeterapi i tråd med Psykologforeningens endrete målbeskrivelser. Første kull på den valgfrie modulen startet opp i fjor høst – og sluttfører i august. Nå tegner nye kandidater seg til neste kurs, med oppstart til høsten.

Geir Løkling er leder for faggruppen for gruppeterapi innenfor IAP, og mener at kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi kan være nyttig både for de som jobber i spesialisthelsetjenesten og for de som jobber i første-linjen.

Overfor Psykologisk.no fremhever han at terapeutrollen i gruppeterapi er vanskelig, kanskje mer kompleks og avansert enn i individualterapi.

‒ Mange som har forsøkt seg som gruppeterapeut, har nok erfart at det kan være krevende. Det trengs utdanning for å lære å bli en god gruppeterapeut.

Psykologisk.no møtte både fagansvarlig Geir Løkling og en av kurslederne, Kate I. Rivø, da nettsidens journalist fikk være flue på veggen under en samling tidligere i vår.

Les hele intervjuet i Psykologisk.no her.