Nytt introduksjonskurs i gruppeterapi

IAPs nye valgfrie program i gruppeterapi er godt i gang. Nå har vi også åpnet påmeldingen til vårt todagers introduksjonskurs i gruppeterapi. Datoene er 24. og 25. mai.

Kursets hovedmål er å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset gir en innføring i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe. 


Kurset holdes i lokalene til ATV (Alternativ til Vold) sentralt i Oslo.

Her er lenken til omtale og påmelding:

http://www.iapnett.no/fordypning-og-videreutdannin...