Nytt familieprogram åpent for påmelding

Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram for spesialiteten i familiepsykologi. Programmet går over atten måneder (fordelt over fire semestre) og omfatter 8 kurs (16 dager) og 96 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester). Første samling er i slutten av januar 2020.

Sentrale temaerer familieterapi, familien som ressurs og verdisetter, overgangskriser gjennom livsløpet og ekstraordinære kriser. Et mål er å gi kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre. Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familiekontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsteam og barnevern. Den kan også bidra med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Aktuelle kurstema:

 • Familieterapeutiske forståelseskart, terapeutisk stil og handlemåter i samtalen
 • Barnesentrert familieterapi
 • Triangulerte samtaler med barn
 • Familieorientert arbeid med utagerende og deprimerte ungdommer
 • Løsningsorienterte tilnærminger
 • Narrative tilnærminger
 • Familiekriser og ekstraordinære kriser
 • Parterapi
 • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
 • Etnisitetsperspektivet i arbeid med familier
 • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Aktuelle forelesere:

Per Eriksen, Odd Arne Tjersland, Robert og Rita Resnick, Pia Aursand, Trine Eikrem, Nora Sveaass, Gina Hægland, Bernadette Christensen, Ani Elise Pilavian Vik. Med forbehold om endringer.

Kostnader:

Programavgiften er kr 13 000 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe (kr 9 600 per semester) kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Dette gjelder også for det første og det siste kurset, som holdes utenfor Oslo. Samlet faktura på kr 22 600 sendes ut januar/februar 2020, september 2020, januar/februar 2021 og september 2021. Med forbehold om endringer.