Neste voksenprogram åpent for påmelding

Påmeldingen er nå åpen for neste voksenprogram: Voksen 2019–2021!

Første samling er i gang til høsten, fra mandag 9. september. Da blir det oppstart og vitenskapsteori med Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs. Neste dag følger Kim Karlsen og Ragne Gjengedal opp med 'Motiverende intervju' (MI).

Andre kjente navn i IAP-sammenhenger kommer så på løpende bånd: Torkil Berge, Ingunn Holbæk og Chris Irons (med CFT). Radarparet Douglas Turkington og Sara Tai følger opp med 'kognitiv terapi ved psykoser'. Og det hele rundes av 18. og 19. mars 2021 med Asbjørn Kolseth (akuttpsykologi).

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Fagansvarlig for Voksen 2019–2021 er Kari Graver.