Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi

12. og 13. mars avholdes den tredje nasjonale konferansen om helsepsykologi. Somatisk sykdom kan forårsake psykologiske og sosiale belastninger som forsterker lidelsen for pasienten. Helsetjenesten må se psyke og soma i en sammenheng. Det kan klinisk helsepsykologi bidra med.

Årets konferanse har fire hovedtemaer:

  • Sykdommer i mage/tarm. Psykologiske intervensjoner ved tarmlidelser hos barn, unge og voksne.
  • Psykologisk behandling av søvnvansker. Egen sesjon for behandling av søvnforstyrrelser hos ungdom.
  • Samtaler ved livets slutt – en oppgave for psykologen? Psykologens rolle i palliativ behandling.
  • Stressrelaterte tilstander hos barn og unge. Psykologens rolle på somatiske barne- og ungdomsklinikker.

Les mer: https://www.psykologforeningen.no/medlem/medlemsnytt/velkommen-til-nasjonal-konferanse-i-klinisk-helsepsykologi