Møt ’The Resnicks’ i april


Påmeldingsfristen er utsatt til 8. april, så det er ennå tid for å melde seg til Robert og Rita Resnicks workshop på Diakonhjemmets høgskole 21. og 22. april.

Tittelen gjør seg best på originalspråket, hvor den gir mer dobbeltklang; ’A Couple of Individuals’.

2018 Robert Og Rita Resnick

Gratis ’tjuvstart’

Workshopen går over to helgedager; lørdag 21. april og søndag 22. april. Men med en gratis ’tjuvstart’ fredagen før mellom 18 og 20, hvor de tar en gjennomgang av det teoretiske fundamentet.

Denne servicen tilbys både helt nye deltakere og tilbakevendende deltakere fra tidligere – som ønsker å oppfriske teorigrunnlaget.

Ønsket: Aktive deltakere

Robert og Rita Resnick er godt kjent i IAP-kretser etter å ha undervist på voksenprogrammet siden midten av 90-tallet.

I programomtalen uttrykkes det ønske om aktiv deltakelse, og det oppmuntres til spørsmål og kommentarer og sammenlikninger mellom ulike modeller for gestaltterapi og mellom gestaltterapi, CBT, kontemporær psykoanalyse og så videre.

Her oppfordres dessuten deltakerne til

  • å ta med seg sine forutinntatte meninger – alle har dem
  • å ta med seg sin åpenhet for å – forhåpentligvis – kunne reorganisere tankesettet sitt
  • å ta med seg sin humoristiske sans: Vær så snill!