IAPs årsmøte blir fredag 20. april

Hold av fredag 20. april 2018 for IAPs neste årsmøte. Vi samles i NEDJMA på Litteraturhuset.

Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet kan melde disse inn til iap@iapnett.no, seinest seks uker før årsmøtet, altså innen 9. mars.

På årsmøtet i fjor ble IAPs nye formidlingspris utdelt for første gang. Den gikk – vel fortjent – til Eva Axelsen. Hvem vil så bli hedret med den neste prisen? Juryen – bestående av Guro Øiestad, Kim Karlsen og Inger-Margrete Svendsen – håper å få inn mange gode og velbegrunnete forslag. Send noen ord om din favoritt til Inger-Margrete på e-post: ingersv2@frisurf.no innen 20. mars.

Invitasjon til årsmøtet vil bli sendt ut i god tid, men datoen – 20 april – kan det være vel verdt å merke seg allerede nå. De av dere som har vært på IAPs årsmøte tidligere, vet at dette ikke ’bare’ dreier seg om drøfting av årsmøtesaker, men at det også bys på kulturinnslag, mat og drikke, og ikke minst; hyggelig sosialt samvær :)

Så håper vi å se riktig mange IAP-medlemmer – og kandidatmedlemmer – på årsmøtet når den tid kommer :)