IAPs nye gruppeprogram

IAPs nye ettårige program i gruppeterapi er godkjent av NPF, og påmeldingen er i gang. Første samling er 21. og 22. september.

Programmet har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi; som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi.

Med vekt på erfaringslæring

Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe. Det vil også bli vektlagt modellæring, hvor deltakerne får anledning til å se og lære av erfarne gruppeterapeuter. Utdanningen innebærer også 40 timer gruppeveiledning under ledelse av psykologspesialist.

Psykologer og leger kan delta. Vi har dessverre ikke fått godkjenning for andre yrkesgrupper.

Spesialitetene som gjelder

Modulen er godkjent innenfor spesialitetene:

  • Klinisk voksen
  • Rus og avhengighet
  • Samfunnspsykologi
  • Arbeidspsykologi

Kurset er også godkjent som vedlikeholdsaktivitet.

Les mer...

For program og påmelding, følg denne linken:

http://www.iapnett.no/fordypning-og-videreutdanning/2289-gruppeterapi/events/3186-2017-2018-valgfritt-program