IAPs formidlingspris til Eva Axelsen

Juryen har bestått av Geir Kalstad, Inger-Margrete Svendsen og Guro Øiestad, og det var de to sistnevnte som begrunnet valget, etter å ha fått inn forslag – og vurdert – mange verdige kandidater.

– Vi måtte velge noen kriterier – og bestemte oss for denne første gangen å premiere en langvarig innsats i IAP. Ikke bare har hun formidlet i tråd med IAPs ånd, men også bidratt til å skape IAPs ånd, og vært med på å prege feltet vårt. Hun har en frodig freidighet når det gjelder å bruke faget. Hun jobber integrativt, og integrerer ikke bare ulike terapiretninger, men også mangfoldet i psykologien, framholdt jurymedlem Inger-Margrete Svendsen.

Eva Axelsen har løftet opp og holdt levende den humanistiske/eksistensielle tenkningen og kommunikasjonsteorien fra 60- og 70-tallet, og i tillegg integrert nyere kunnskap som traumepsykologi.

Jurymedlem Guro Øiestad fortsetter:

– Hun har innimellom også vært kontroversiell. Det trenger vi; noen som tør å stå i egne støvler. Eva Axelsen har også lagt igjen ord og uttrykk som er blitt litt allemannseie. Vi hører studentene på UiO bruker uttrykkene hennes med den største selvfølge.

Prisen består av ti tusen kroner og et bilde.

Neste prisvinner vil bli presentert på årsmøtet våren 2018.