IAP Salong i Gyldendalhuset

Dette fagseminaret er kommet i stand som et samarbeid mellom Gyldendal Akademisk Forlag og IAP. For noen år siden søkte IAP-medlem Anne-Kristin Imenes på IAPs fagutviklingsstipend. Et spennende bokprosjekt lå på beddingen, og dette ville IAP støtte. Resultatet foreligger i form av boka 'Allmennpsykologi', med undertittelen 'Psykisk helsehjelp i kommunen'.

Seminaret stiller kort og godt spørsmålet: Allmennpsykologi – hva er det?

«Oda (18 år) har angst og går ikke ut. Peter (25 år) har konsentrasjonsvansker. Mohammed (9 år) vil ikke på skolen. Nina (31 år)

Både kommunen og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sørge for hjelp når vi trenger det. Grensesnittet mellom hjelpenivåene kan framstå utydelig. Dette fagseminaret vil bidra til å gjøre ansvarsforholdet mer tydelig.

Arbeidet i kommunen skiller seg fraarbeid i spesialisthelsetjenesten både når det gjelder språk, verktøy og tilnærminger. Vi tematiserer det særegne ved godt førstelinjearbeid innenfor psykisk helse, og hvordan det kan utvikles for å nå målene om å hjelpe på en bedre måte.

På programmet

  • Hvorfor trenger vi en bok om allmennpsykologi? Om kommunal selvtillit og fagutvikling i tjenesteutvikling v/ Kari Skullerud Ugland, KS
  • Hva kan være psykologer i kommunen sin rolle i pakkeforløp? v/Tor Erik Befring, seniorrådgiver Helsedirektoratet
  • Psykologenes bidrag i kommunenes «sørge for» -ansvar, v/ Åste Herheim, fagsjef i Norsk psykologforening
  • En helsesykepleiers betraktninger om ansvar, roller og samhandling mellom profesjoner v/Marit Handeland, Færder kommune
  • Allmennpsykologi og samfunnspsykologi i kommunen: Ja, takk, begge deler. v/Hanne Naug, Bærum kommune

Allmennpsykologi: Hva er det?
Onsdag 22. mai 2019 kl 17–20
Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4
Arrangører: Institutt for aktiv psykoterapi og Gyldendal Akademisk Forlag
Påmelding: bmo@gyldendal.no