IAP Agora går nye veier


Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agora har tradisjonelt blitt avholdt siste torsdag og fredag i november måned – på Leangkollen – men har tatt et hvileskjær i 2017. Hold av datoene 1. og 2. mars 2018. Da går Agora nye veier.

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agoraseminaret er IAPs inspirasjonsseminar, og vil fortsette som det, alltid med ønsket om å kaste et nytt og inspirerende lys på norsk psykologi. Først og fremst er Agora en møteplass for nysgjerrige psykologer, hvor det er mulig å møte kolleger innenfor en uformell ramme.

Men Agora-komiteen vil nå altså prøve ut andre rammer rundt seminaret.

«Rebelltreff»

Agora 2018 starter med et «Rebelltreff» på MESH (Tordenskiolds gate) torsdag kveld, 1. mars. Her blir det mulighet til å møte andre IAP-ere. Det blir workshop, mat, drikke og musikk, og det hele krones med komikeren Dag Sørås (Mandagsklubben).

Åpent dagsseminar på Nasjonalbiblioteket

Fredag 2. mars blir det dagsseminar på Nasjonalbiblioteket om veivalg i helsetjenesten, med blant annet leder av den britiske psykologforeningen, Peter Kindermann, og musikk med «De umulige».

Koordinator for Agora-komiteen er Beate Nordby Schwensen, e-post beaten.schwensen@vestreviken.no. Beate er dermed også Agora-komiteens representant inn i IAP-styret.

Alle IAPs medlemmer og kandidatmedlemmer vil med tiden få invitasjon over e-post. Arrangementet vil også bli annonsert på psykologisk.no.