I Bergen litteraturhus: Barnet!

IAP fortsetter sitt samarbeid med Litteraturhuset i Bergen. Tredje oktober med tema BARNET.

Møt Haldor Øvreeide, psykologspesialist og mangeårig veileder innenfor IAP, i samtale med Anne-Beth Grøndahl.

De siste tiårene har barnet fått en stadig høyere og mer selvstendig status i psykologien: Barnets stemme skal høres, og barnet gis medbestemmelse. Går vi mot en utvikling hvor relasjonen mellom voksne og barn blir symmetrisk? Hva mener vi egentlig når vi sier vi skal høre på barnet? Og hva kan den voksne være for barnet som barnet ikke kan være for seg selv?

Haldor Øvreeide er psykologspesialist og har skrevet flere bøker om barn og unge i psykoterapi. Han møter psykolog Anne-Beth Grøndahl til samtale.

Lenken til arrangementet i Litteraturhuset i Bergen 3. oktober, finner du her.