Flere plasser på voksenpsykologi!

Programansvarlig Hanne Weie Oddli er åpen for å ønske inntil 36 kandidater velkommen til første kursdag mandag 3. september. Nye søkere kan melde seg også videre utover sommeren. IAPs opptakskoordinator lover snarlig oppfølging av mulige nye søkere. IAP følger som alltid først til mølla-prinsippet ved opptak til sine programmer.

2018 Hanne Weie Oddli Foto Ui O

IAPs voksenprogram er et av de obligatoriske programmene psykologer kan velge i en spesialistutdanning, og går over atten måneder. På åpningsdagen er det Hanne Weie Oddli selv som leder undervisningen, sammen med Peder Kjøs. På programmet: Integrasjon og vitenskapsteori.

I et tidligere intervju med Psykologisk.no sier hun at kandidatene skal få flere perspektiver på endring. De skal øve seg opp i å se en sak fra flere sider og vurdere mangfoldet av informasjon.

– Derfor har vi kursbolker hvor deltakerne får mer kunnskap om forskjellige, sentrale terapiretninger fra både nasjonale og internasjonale forelesere, sier Oddli til nettstedet Psykologisk.no, og understreker at kurset skal dekke de klassiske tradisjonene og samtidig være oppdatert. Spesialiseringen foredler den kompetansen som kandidatene allerede har inne.

– Skal bli gode på uendelig mye!

På spørsmål fra Psykologisk.no om hva hun ønsker at deltakerne skal bli gode på, svarer hun ’uendelig mye’.

– De skal få gode kunnskaper om det å etablere en allianse med pasienten, altså det å skape og opprettholde en relasjon. De skal tilegne seg et bredt repertoar av intervensjoner og teknikker som kan brukes i terapisituasjonen. De skal kunne behandle svært alvorlige psykiske lidelser og ha en god forståelse av regelverk og rammer knyttet til psykologyrket.

Refleksjoner i veiledningsgrupper

Oddli sier seg spesielt fornøyd med veiledningsopplegget som er innlemmet i programmet for voksenpsykologi. Deltakerne får veiledning i grupper på fire og fire. Dette tror hun at de har stort utbytte av.

– I disse gruppene får man mulighet til å reflektere over sine egne og andres erfaringer. Man jobber aktivt med stoffet på flere måter, for eksempel ved rollespill og diskusjoner. Dette er en utmerket mulighet for å integrere teori og praksis. Samtidig gir det en fin kontinuitet å jobbe sammen med andre profesjonelle over tid. Man får anledning til å utvikle seg selv både personlig og profesjonelt.

I tillegg har deltakerne egne lesegrupper, hvor de kommer sammen for å diskutere faglitteraturen de skal igjennom.

Hun melder at tilbakemeldingene fra deltakere på tidligere program har vært gode.

– Kandidater pleier å si at kursene er inspirerende. Ved å ta en spesialisering holder man sin kunnskap levende, man får tett oppfølging og blir eksponert for kompetente fagfolk. I tillegg kommer det goder som mer lønn og flere rettigheter etter endt videreutdanning.

Hele intervjuet kan du lese på Psykologisk.no.