To ledige plasser på voksenpsykologi!

Første samling er rett rundt hjørnet for det neste programmet i voksenpsykologi, med start mandag 3. september. Om det skulle komme litt for brått på, er det også mulig å komme seg inn på programmet fra og med andre samling, 8. og 9. november. For så å ta opp igjen første samling med neste kull, høsten 2019.

IAPs voksenprogram er et av de obligatoriske programmene psykologer kan velge i en spesialistutdanning, og går over atten måneder. På åpningsdagen er det faggruppeleder Hanne Weie Oddli som leder undervisningen, sammen med Peder Kjøs. På programmet: Integrasjon og vitenskapsteori.

Les mer om IAPs voksenprogram 2018–2020 her.

Interesserte kan ringe 92 44 88 98 eller sende en e-post til iap@iapnett.no – for en kjapp avklaring :)