Familieprogrammet i endring

Det nye programmet vil være i tråd med NPFs nye målbeskrivelser. Planlagt oppstart i januar 2018.

Utdanningen gir kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre.

Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familievernkontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, i psykiatriske ungdomsteam og barnevern. Den bidrar med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter også innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Mer informasjon om dette vil bli lagt ut her på hjemmesiden – når faggruppen har fått konsolidert seg over sommeren.

Interesserte må gjerne sende en e-post til iap@iapnett.no, så vil de bli innlemmet i en e-postsløyfe med potensielle kandidater, for direkte info når det er noe nytt å melde.