Få støtte til ditt prosjekt!

IAP deler årlig ut fagutviklingsstipender til løfterike prosjekter.

I år utvider vi søknadsfristen noe, vanligvis er denne 15. oktober, og setter årets frist til 25. oktober. Søknadene vil bli behandlet i styremøte mandag 3. desember.

Prosjekter som er kvalifisert for støtte, skal bidra til videreutvikling eller formidling av modeller og metoder som styret finner å høre naturlig inn under IAPs teoretiske og fagpolitiske plattform.

Prosjektene skal ha som mål å formidle fagutvikling videre til andre i form av artikler, bøker, kurs, film eller på nett. Det kan også gis støtte til utvikling av materiale til bruk i terapi, selvhjelp, undervisning eller annen relevant virksomhet. Gjennomførbarhet, relevans og mulig verdi for andre, enten disse er IAP-medlemmer, klienter, fagfolk eller allmennheten, blir tillagt stor vekt i tildelingen.

Søknadsfrist for fagutviklingsstipendet 2018 er 25. oktober.

Søknader sendes til IAPs styreleder Tori Mauseth, Øvre Solåsen 63, 1450 Nesoddtangen, eller på e-post til tori.mauseth@gmail.com

Les mer om IAPs fagutviklingsstipend her.