Bok om måltidsforstyrrelser

IAP-medlem Per Johan Isdahl lanserte nylig boka «Måltidsforstyrrelser». På nyåret kan du møte ham på Litteraturhuset i Oslo. Hold av 18. januar fra klokka 18. Da blir det mer om «Måltidsforstyrrelser» i Kverneland.

Forlaget – Hertervig Forlag Akademisk – ønsker IAP-medlemmer hjertelig velkomne :)

En psykoterapeuts erfaringer

Undertittelen er «En psykoterapeuts erfaringer». Og det er nettopp det Per Johan Isdahl byr på i boka, utgitt i hendig paperback. Han forteller om et bredt spekter av tilnærminger – siden spiseforstyrrelser fortoner seg svært forskjellig fra pasient til pasient. Den rammer begge kjønn, uavhengig av tid, miljø og situasjon, og den har mange uttrykksformer, som anoreksi, bulimi, sykelig overvekt, rusmisbruk, selvskading og posttraumatisk reaksjon – eller en blanding.

– En erindringsbok

I et intervju med redaktør Pål Johan Karlsen i psykologisk.no, sier Per Johan Isdahl blant annet dette om sine ønsker med boka.

– Jeg ønsker å formidle en samtidighet fra terapirommet fra en psykoterapeuts ståsted. For meg er dette en erindringsbok. En dagbok fra arbeidet mitt de siste tjue årene med pasienter med spiseforstyrrelser og med veiledning av terapeuter som jobber med denne pasientgruppen. Det er blitt til en høylytt feiring av psykoterapifeltet, som blomster i Norge nå. Metodepanoramaet er aldeles formidabelt.

Ta egne erfaringer «på dødsens alvor»

Han tar også til orde for at terapeuter bør ta sine erfaringer «på dødsens alvor».

– Skriv dem ned og reflekter over dem med gode kolleger. Start erfaringsgrupper. Vi må samles og diskutere kliniske erfaringer. Når går det bra, når blir det farlig? Det finnes flere bra samlingssteder, som Institutt for Aktiv Psykoterapi og Institutt for Psykoterapi i Oslo, sier han til psykologisk.no

Les hele intervjuet med Per Johan Isdahl på psykologisk.no