Agoraseminaret i endring

Først og fremst har Agoraseminaret vært en møteplass for nysgjerrige psykologer, og seminarets mål har da også vært å kaste et annerledes og inspirerende lys på psykologisk praksis.

Mange fine temaer er blitt belyst gjennom tidene, her et lite glimt:

2016: Ansvar – noe for deg?
2015: Integrasjon i praksis.
2014: Drømmer – i vid forstand.
2013: Tilhørighet: i psykoterapi, i sosiale medier – og i selve livet.

2012: Vekst.

2011: Hjernen. Psykologisk praksis i lys av moderne kunnskap om hjernen.
2010: Krenkelsens psykologi – på sporet av den tapte verdighet.
2009: Begeistring.

Følg med framover – og hold av 1. og 2. mars

Om Agoraseminaret skulle utgå i sin innarbeidete form, med fast plass på Leangkollen i Asker, med festmiddag og overnatting og det hele, vil IAP og Agora-komiteen forsette å satse på og utvikle gode rammer for faglig inspirasjon og sosialt samvær.

Men stadig strammere kursbudsjetter i Helse-Norge, er november trolig ikke den mest optimale tiden for å arrangere. Og kanskje er tiden moden for å revurdere utbyttet av bortreiseseminar?

Vi kan love: Det jobbes med spennende samarbeidspartnere sentralt i Oslo.