Valgfritt: Familiepsykologi - 2019–2020

Programkoordinator

Navn: Charlotte Styren
E-post: cha_styren@hotmail.com
Telefon: 91 12 20 46

Varighet

12 måneder

Påmelding neste program

Høsten 2020

Påmeldingsfrist

1. september 2019

Forkunnskaper:

Programmet kan tas av kandidater som har gjennomført det obligatoriske programmet i familiepsykologi eller IAPs obligatoriske program i barne- og ungdomspsykologi. Det valgfrie programmet bygger videre på, og er en fordypning av IAPs obligatoriske program i familiepsykologi. Det forutsettes at kandidatene har gått IAPs obligatoriske familieprogram, IAPs program for barne- og ungdomspsykologi – eller har tilsvarende bakgrunn.

Ettårig valgfritt program i familiepsykologi

Utforming av programmet er ikke endelig sluttført, men det vil avholdes fire samlinger med følgende tematikk:

3. og 4. oktober 2019: Emosjonsfokusert arbeid med par.

21. og 22. januar 2020: Systemisk og familierettet arbeid med familier der barn lever med vold, rus eller andre belastninger.

1. og 2. april 2020: Utvikling, opprettholdelse og tilheling av psykisk lidelse i et familieperspektiv.

September 2020 (dato ikke fastsatt): Konflikter i familier og større systemer.

OBS! Programmet er søkt godkjent av Norsk psykologforening som valgfritt program. Endelig godkjenning foreligger imidlertid ikke, og vi må ta forbehold om at det gis slik godkjenning etter behandling i Psykologforeningens organer. Spørsmålet vil være avklart innen 13.6., og vi har godt håp om å da kunne bekrefte oppstart av programmet i oktober 2019.

Programmet går over tolv måneder og omfatter 4 kurs (8 dager) og 64 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester). Første samling er 3. og 4. oktober 2019.

Sentrale tema er familiepsykologisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer. Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil både være teori- og praksisorientert.

Programmet vil favne temaer som psykologer ofte møter i arbeid med familier og systemer. Dette inkluderer arbeid med kriser i parforhold, ulike mønstre av samspill i familier, familieterapeutiske tilnærminger ved psykisk lidelse og konfliktarbeid i familier og større systemer. Tematikk knyttet til parforhold kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap. Når det gjelder samspillsmønstre i familien vil sentrale tema være familier preget av kriser, vold eller rus. Programmet gir også grunnlag for en relasjonell forståelse av utvikling, opprettholdelse og tilheling av psykisk lidelse i et familieperspektiv. Temaet konfliktarbeid løftes fram, med tanke på både å møte familiemedlemmer og samarbeidspartnere i konflikt.

Aktuelle kurstema:

  • Parterapi
  • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
  • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Aktuelle forelesere:

Sissel Gran, Dimitrij Samoilow, Bernadette Christensen, Kristoffer Whitaker og Odd Arne Tjersland. Med forbehold om endringer.

Kostnader:

Programavgiften er kr 13 600 per semester. Utgifter til veiledning i gruppe (kr 9 600 per semester) kommer i tillegg, samt utgifter til reise og opphold. Prisene justert siste gang 29.4.2019. Faktura sendes ut i september 2019 og i januar/februar 2020.

Påmeldingsfrist: 1. september

Faglige spørsmål kan rettes til leder i styringsgruppen for Familiepsykologi, Aina Frydenlund
E-post: ainafryd@hotmail.com. Mobil: 40 45 46 40

Spørsmål om påmeldinger og ventelister kan rettes til Astri Vannebo
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 92 44 88 98