Videreutdanning

Valgfritt: Familiepsykologi

Programmet går over tolv måneder og omfatter 4 kurs (8 dager) og 64 timer gruppeveiledning, samt egenstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester).

Vi tar forbehold om endelig godkjenning av Psykologforeningen i møte 4. juni 2019.

Sentrale tema er familiepsykologisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer. Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Hvert kurs vil både være teori- og praksisorientert.

Programmet vil favne temaer som psykologer ofte møter i arbeid med familier og systemer. Dette inkluderer arbeid med kriser i parforhold, ulike mønstre av samspill i familier, familieterapeutiske tilnærminger ved psykisk lidelse og konfliktarbeid i familier og større systemer. Tematikk knyttet til parforhold kan mer spesifikt dreie seg om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap. Når det gjelder samspillsmønstre i familien vil sentrale tema være familier preget av kriser, vold eller rus. Programmet gir også grunnlag for en relasjonell forståelse av utvikling, opprettholdelse og tilheling av psykisk lidelse i et familieperspektiv. Temaet konfliktarbeidløftes fram, med tanke på både å møte familiemedlemmer og samarbeidspartnere i konflikt.

Aktuelle kurstema:

  • Parterapi
  • Familievold – problemstillinger og tilnærmingsmåter
  • Konfliktarbeid i familier og større systemer

Aktuelle forelesere:

Sissel Gran, Dimitrij Samoilow, Bernadette Christensen, Kristoffer Whitaker, Odd Arne Tjersland, Erlend Skard. Med forbehold om endringer.