Obligatorisk: Voksenpsykologi - 2015-2017

Programkoordinator

Navn: Synne Ostermann
E-post: synne_ostermann@yahoo.no
Telefon: 90 28 32 35

Varighet

høst 2015 – vår 2017

Påmelding neste program

Høst 2016 – vår 2018

Påmeldingsfrist

21. august 2015

Program: Klinisk voksenpsykologi

Start: Høst 2015

Avsluttes: Vår 2017

Fagansvarlig: Kari Graver

Koordinator: Synne Ostermann

Plasser på kurset: 32

Påmeldingsfrist: 20. august 2015. Programmet er nå fulltegnet.

Omfang kurs: Fire semestre – åtte kurs – 128 timer

Veiledning: (Minimum) 96 timer

Sted: Oslo

Pris: kr 10 000 per semester + kr 7 200 for veiledning per semester

Fakturering: Forskuddsvis hvert halvår, i september og februar

Neste kurs: Høst 2016 – vår 2018. Påmelding fra 4. januar 2016

MÅL FOR PROGRAMMET

Programmet gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Deltakeren utvikler sin egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser.

Deltakeren utvikler ferdigheter og anvender ferdighetene over et bredt register av klientgrupper.

Deltakeren utvikler en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

TIDER OG TEMA FOR KURSENE

Både tider og tema må betraktes som foreløpige, og vil bli løpende oppdatert.

Kurs 1

28.–29. september 2015 på Scandic Solli i Oslo

Dag 1: Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs: Oppstart og vitenskapsteori

Dag 2: Ragne Gjengedal og Kim Karlsen: Motiverende intervju

Kurs 2

23.–24. november 2015 på Thon Hotel Opera i Oslo

Torkel Berge: Kognitiv terapi

Kurs 3

21.–22. januar 2016

Douglas Turkington og Sara Tai: Kognitiv individualterapi ved psykoser

Kurs 4

26.–27. mai 2016

Geir Løkling og Hanne Gjermo: Innføring i gruppeterapi

Kurs 5

15.–16. september 2016

Ingunn Holbæk og Harald Bækkelund: Traumebehandling

Kurs 6

10.–11. november 2016

Chris Irons: Compassion focused therapy

Kurs 7

9. og 10. februar 2017

Asbjørn Kolseth: Akuttpsykologi

Kurs 8

8. og 9. juni 2017

Ingunn Eriksen og Dimitrij Samoilow: Ingen er en øy – klinisk bruk av tilknytningsteori i arbeid med familier

ARBEIDSFORM

Programmet omfatter kurs og kontinuerlig gruppevirksomhet, dels i veiledede og dels i selvstyrte grupper. Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet oppfyller NPFs krav til videreutdanning til spesialist innenfor klinisk voksenpsykologi. I tillegg til veiledningstimene, kommer åtte timer egenstyrt kollokviegruppe per semester.

PENSUM

Vi ønsker at programmet også skal være godt teoretisk forankret, og legger derfor opp et relativt omfattende «pensum», bestående av bøker og artikler om temaene.

FAGANSVARLIGE, FORELESERE OG VEILEDERE

Fagansvarlig for programmet er Kari Graver.

Veiledere for programmet kan være Yvonne Severinsen, Martin Ekelund, Dimitrij Samoilow, Iselin Sætre, Ingunn Eriksen, Kari Graver, Cecilie Skule, Peder Kjøs og Bjørn Angvik.

Det er 24 timer gruppeveiledning per semester, med fire kandidater i hver gruppe. Det er faggruppen (= veilederne) som setter opp veiledningsgruppene. Det er mulig å føre opp egne ønsker i kommentarfeltet, men det kan være mange hensyn å ta, så vi kan dessverre ikke komme med forhåndsløfter mht. geografi eller gruppeinndelinger. Det er den enkelte veiledningsgruppe som i samråd med sin veileder setter opp tidsplan og møtesteder for veiledningen. Mange velger å ta den i tilknytning til kurssamlingene, men dette styrer gruppene selv. I tillegg til gruppeveiledningen, kommer åtte timer egenstyrt kollokviegruppe per semester.

Forelesere kan være Torkil Berge, Judith van der Wheele, Douglas Turkington, Lesley Greenberg, Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs, Ragne Gjengedal, Freda Muscovitch, Ingunn Eriksen, Dimitrij Samoilov m.fl. Forbehold om endringer.

KONTAKTINFORMASJON

For faglige spørsmål og programinnhold: Koordinator Synne Ostermann. E-post: synne_ostermann@yahoo.no. Mobil 90 28 32 35

For spørsmål vedrørende påmelding og søkerstatus: Nettredaktør og administrasjonskonsulent Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no.