Voksenpsykologi - 2018–2020

Programkoordinator

Navn: Linn Krebs
E-post: linn.krebs@gmail.com
Telefon: 92 05 07 05

Varighet

18 måneder

Påmelding neste program

Voksen høst 2019–vår 2021

Påmeldingsfrist

31. mai 2018

Programomtale Voksenpsykologi 2018–2020

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Sentrale forelesere kan være Torkil Berge (depresjon og angsttilstander), Douglas Turkington og Sara Tai (terapi ved psykoser), Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs (integrasjon og vitenskapsteori), Ingunn Holbæk (traumer), og Asbjørn Kolseth (akuttpsykologi). Datoer, navn og forelesere vil bli lagt ut og supplert fortløpende, etter hvert som brikkene faller på plass. Med forbehold om endringer.
Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Pris
Kr 11 500 per kandidat per semester (sist regulert 27.1.2017). Sum kurs kr 34 500. Pluss veiledning kr 7 500 per semester. Sum veiledning kr 22 500. Faktureres med to samlinger per faktura: September 2018 (samling I og II), februar 2019 (samling III og IV) og september 2019 (samling V og VI).

Samling I
Dag 1 og 2
3. og 4. september 2018, begge dager kl. 9–17.
Sted: Ikke fastsatt

Dag 1
Introduksjon, integrasjon og vitenskapsteori;
Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs
Dag 2
Motiverende intervju (MI)
Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal

Samling II
Dag 3 og 4
Ca. oktober 2018, begge dager kl. 9–17
Sted: Ikke fastsatt


Kognitiv terapi ved angst- og depresjon:
Torkil Berge

Samling III
Dag 5 og 6
Ca. januar 2019
Sted: Ikke fastsatt

Compassion focused therapy (CFT):
Foreleser ikke fastsatt

Samling IV
Dag 7 og 8
Ca. mai 2019
Sted: Ikke fastsatt

Akuttpsykologi:
Asbjørn Kolseth

Samling V
Dag 9 og 10
Ca. september 2019
Sted: Ikke fastsatt

Traumebehandling:
Ingunn Holbæk og Harald Bækkelund

Samling VI
Dag 11 og 12
Ca. mars 2020
Sted: Ikke fastsatt

Kognitiv individualterapi ved psykoser:
Douglas Turkington og Sara Tai

Litteratur
Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Informasjon vil fortløpende bli oppdatert etter hvert som brikkene faller helt på plass. Sluttdato er ikke fastsatt, bare lagt inn preliminært (fordi systemet krever en dato). Også den datoen vil bli oppdatert. Om dette er avgjørende for din søknad, skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding. Vi setter pris på om du opplyser om eventuelle forbehold i kommentarfeltet, så kan vi eventuelt følge opp dette underveis i prosessen.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass, når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten. Ganske snart deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Når det nærmer seg programstart, vil du kunne forvente en henvendelse knyttet til den veiledningsgruppen du er plassert i, samt et velkomstbrev fra programkoordinator (= en av kandidatene på kullet), som vil inneholde informasjon om kommende samlinger, hotell, litteratur og så videre.

IAP har som praksis at én av kandidatene påtar seg rollen som koordinator under hele programperioden. Koordinator fungerer som et bindeledd mellom kullet og faggruppeleder. Det foreligger instruks og honorar til koordinator. Interesserte kan i første rekke sende en e-post til iap@iapnett.no, etter at en har fått bekreftet plass på kurset.

Påmeldingen er åpen fra 24. januar. Påmeldingen holdes åpen til hele kullet er på plass, inkludert en passende reserveliste.

Voksenpsykologi 2018–2020-programmet er tilpasset Psykologforeningens nye målbeskrivelser og følger kravene til ny spesialistordning.

Spørsmål knyttet til samlingene kan rettes til koordinator for 2017-kullet, Linn Krebs. E-post: linn.krebs@gmail.com, telefon: 92 05 07 05.

Spørsmål omkring opptaksprosedyrer eller mulige ventelister kan rettes til Astri Vannebo. E-post: iap@iapnett.no, telefon: 92 44 88 98.