Obligatorisk: Voksenpsykologi - 2016–2018

Programkoordinator

Navn: Linn Krebs
E-post: linnkrebs@gmail.com
Telefon: 92 05 07 05

Varighet

To år – fire semester

Påmelding neste program

Høst 2016 – vår 2018

Påmeldingsfrist

1. mai 2016

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Kursene sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

Sentrale forelesere er Robert Resnick (gestaltterapi), Torkil Berge (kognitiv terapi), Douglas Turkington og Sara Tai (terapi ved psykoser), Robert og Rita Resnick (Gestaltterapi), Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs (integrasjon), Ingunn Holbæk og Harald Bækkelund (psykoterapi ved senvirkninger av traumer). Med forbehold om endringer.

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet oppfyller NPFs krav til videreutdanning til spesialist innenfor klinisk voksenpsykologi, og vil følge NPFs nyeste målbeskrivelser.

Har du spørsmål, anbefaler vi å ta en titt på FAQ IAP Voksen, som også er lagt ut som vedlegg til den generelle omtale av voksenprogrammet. Her har vi samlet en del hyppig stilte spørsmål, og gitt så konkrete svar som mulig.

Kurs

128 timer fordelt over 16 dager. I tillegg kommer 96 timer gruppeveiledning.

Program Voksenpsykologi 2016–2018

Samling I 8. og 9. september 2016, begge dager kl. 9–17.
Sted: Hotell Scandic Solli, Oslo

Dag 1 = torsdag 8. september

Introduksjon ved ledere i IAPs voksengruppe

Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs: Integrasjon

Dag 2 = fredag 9. september

Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal: Motiverende intervju (MI)

Samling II 8. og 9. desember 2016
Sted: Hotell Scandic Solli, Oslo

Dag 3 og 4

Torkil Berge: Kognitiv terapi ved depresjon og angst

Samling III
Sted: Hotell Scandic Solli, Oslo

Mars 2017

Dag 5 og 6

3. og 4. april 2017.

Robert og Rita Resnick: Gestaltterapi

Samling IV
Sted: Hotell Scandic Solli, Oslo

Dag 7 og 8

11. og 12. mai

Chris Irons: Compassion Focused therapy (CFT)

Samling V
Sted: Hotell Scandic Solli, Oslo

21. og 22. september 2017

Dag 9 og 10

Ingunn Holbæk og Harald Bækkelund: Traumebehandling

Samling VI
Sted: Hotell Scandic Solli, Oslo

16. og 17. november 2017

Dag 11 og 12

Asbjørn Kolseth: Akuttpsykologi

Samling VII
Sted: Scandic Solli, Oslo

1. og 2. februar 2018.

Dag 13 og 14

Douglas Turkington og Sara Tai: Kognitiv individualterapi ved psykoser

Samling VIII
24. og 25. mai 2018.

Dag 15 og 16

Hanne Reichelt og Odd Arne Tjersland: Når samtaler med dem du står nær, går i stå

Veiledningsgrupper

Det er 24 timer gruppeveiledning per semester, med fire kandidater i hver gruppe. Det er faggruppen (= veilederne) som setter opp veiledningsgruppene. Det er mulig å føre opp egne ønsker i kommentarfeltet, men det kan være mange hensyn å tak, så vi kan dessverre ikke komme med forhåndsløfter mht. geografi eller gruppeinndelinger. Det er den enkelte veiledningsgruppe som i samråd med sin veileder setter opp tidsplan og møtesteder for veiledningen. Mange velger å ta denne i tilknytning til kurssamlingene, men dette styrer gruppene selv. I tillegg kommer 8 timer egenstyrt kollokviegruppe per semester.

Litteratur

Litteraturlisten til Voksen 2016–2018 finner du her.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Informasjon vil fortløpende bli oppdatert etter hvert som brikkene faller helt på plass. Startdato og sluttdato er ikke fastsatt, bare lagt inn preliminært (fordi systemet krever en dato). Også disse tidene vil bli oppdatert. Om dette er avgjørende for din søknad, skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding. Vi setter pris på om du opplyser om eventuelle forbehold i kommentarfeltet, så kan vi eventuelt følge opp dette underveis i prosessen.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass, når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten. Ganske snart deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Påmeldingen var åpen fra 4. januar til 30. april 2016

Påmeldningen er nå lukket. Vi er i prosess med å innhente signerte avtaler med søkerne. Søkere på reserveliste vil løpende få tilbud (i den rekkefølge søknadene blir registrert her hos oss), dersom det åpner seg muligheter for plass.

Følger NPFs nyeste målbeskrivelser

2016–2018-programmet vil være tilpasset NPFs nye målbeskrivelser og vil følge kravene i ny spesialistordning. Her finner du Målbeskrivelser IAPs Voksenprogram 2016–2018.

Faglige spørsmål kan rettes til koordinator Linn Krebs
E-post: linnkrebs@gmail.com, telefon: 92 05 07 05

Spørsmål omkring opptaksprosedyrer eller mulige ventelister kan rettes til Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no, telefon: 92 44 88 98.