Videreutdanning

Voksenpsykologi

Programmet sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

Utgangspunktet for undervisningen er en forståelse av hvordan individet inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet.

Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer, presentasjon av ulike arbeidsredskaper, ulike problemgrupper og individet i sin sosiale kontekst.

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen.

All undervisning og veiledning foregår i eller nær Oslo. Påmeldingen er forpliktende for hele sekvensen. Ved fravær gis det normalt anledning til å ta opp kurs innenfor neste program, i den grad dette er praktisk mulig. Også veiledningskontrakten er forpliktende for hele sekvensen. Ved fravær må deltakeren betale for veiledning. Veiledningen er regulert etter NPFs standardkontrakt.

•Omfang: Seks samlinger over atten måneder, fordelt over fire semestre. 96 timer.

•Sted: Oslo

•Avtale: Ved påmelding godkjenner søkeren samtidig IAPs avtale, som bør leses grundig før en melder seg på.

•Pris: kr 11 500 per semester (sist regulert 27.1.2017)

•Veiledningsavgift per deltaker per semester: kr 7 500

•Faktureres samlet (semesteravgift og veiledningsavgift)

•Veiledning: 24 timer per semester

•Oppstart: Hver høst (normalt i september). Påmeldingen åpnes i januar, med påmeldingsfrist 1. mai (fristen blir utvidet om programmet ikke er fulltegnet).

•Antall plasser: 32 (med mulighet for utvidelse til 36).