Obligatorisk: Voksenpsykologi - 2017–2019

Programkoordinator

Navn: Tiril Østefjells
E-post: psykolog.tiril.ostefjells@gmail.com
Telefon: 41 14 48 14

Varighet

Atten måneder

Påmelding neste program

2018–2019

Påmeldingsfrist

17. august 2017

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

Kursene sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

Sentrale forelesere kan være Torkil Berge (depresjon og angsttilstander), Douglas Turkington og Sara Tai (terapi ved psykoser), Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs (integrasjon og vitenskapsteori), Ingunn Holbæk (traumer), og Asbjørn Kolseth (akuttpsykologi). Datoer, navn og forelesere vil bli lagt ut og supplert fortløpende, etter hvert som brikkene faller på plass. Med forbehold om endringer.
Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet vil være i tråd med NPFs krav til videreutdanning til spesialist innenfor klinisk voksenpsykologi, og vil følge NPFs nyeste målbeskrivelser.

Har du spørsmål, anbefaler vi å ta en titt på FAQ om IAP, som også er lagt ut som vedlegg til den generelle omtale av voksenprogrammet. Her har vi samlet en del hyppig stilte spørsmål, og gitt så konkrete svar som mulig.

Kurs
96 timer fordelt over atten måneder. I tillegg kommer 72 timer gruppeveiledning (24 timer per semester).

Pris
Kr 11 500 per kandidat per semester (sist regulert 27.1.2017, gjeldende for alle nye og ikke påbegynte programmer). Sum kurs kr 34 500. Pluss veiledning kr 7 500 per semester. Sum veiledning kr 22 500. Faktureres med to samlinger per faktura: September 2017 (samling I og II), februar 2018 (samling III og IV) og september 2018 (samling V og VI).

Program Voksenpsykologi 2017–2019
Alle samlingene vil bli lagt til Oslo. Dagene er fra 9 til 17.

Samling I

4. og 5. september 2017
Sted: Thon Vika Atrium, Oslo

Dag 1
Introduksjon, integrasjon og vitenskapsteori;
Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs
Dag 2
Motiverende intervju (MI)

Samling II

19. og 20. oktober 2017, begge dager kl. 9–17
Sted: Thon Vika Atrium, Oslo

Dag 3 og 4
Kognitiv terapi ved angst- og depresjon:
Torkil Berge

Samling III
18. og 19. januar 2018
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68

Dag 5 og 6
Traumebehandling:
Ingun Holbæk

Samling IV
27.–28.9. 2018
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68

Dag 7 og 8
Akuttpsykologi:
Asbjørn Kolseth

Samling V
13.–14.12.2018
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68

Dag 9 og 10
Compassion focused therapy:
Dr. Chris Irons

Samling VI
28.2.–1.3. 2019
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68

Dag 11 og 12
Psykoser. Forståelse og behandling:
Douglas Turkington og Sara Tai

Veiledningsgrupper
Det er 24 timer gruppeveiledning per semester, med fire kandidater i hver gruppe. Det er faggruppen (= veilederne) som setter opp veiledningsgruppene. Det er mulig å føre opp egne ønsker i kommentarfeltet, men det kan være mange hensyn å ta, så vi kan dessverre ikke komme med forhåndsløfter mht. geografi eller gruppeinndelinger. Det er den enkelte veiledningsgruppe som – i samråd med sin veileder – setter opp tidsplan og møtesteder for veiledningen. Mange velger å ta denne i tilknytning til kurssamlingene, men dette styrer gruppene selv. I tillegg kommer 8 timer egenstyrt kollokviegruppe per semester.

Litteratur
Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.

Kort om påmeldingsprosedyrer
IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Informasjon vil fortløpende bli oppdatert.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding. Vi setter pris på om du opplyser om eventuelle forbehold i kommentarfeltet, så kan vi eventuelt følge opp dette underveis i prosessen.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass, når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten. Ganske snart deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Når det nærmer seg programstart, vil du kunne forvente en henvendelse knyttet til den veiledningsgruppen du er plassert, samt et velkomstbrev fra programkoordinator (= en av kandidatene på kullet), som vil inneholde informasjon om kommende samlinger, hotell, litteratur og så videre.

Påmeldingen er åpen fra 2. januar. Påmeldingen holdes åpen til hele kullet er på plass, inkludert en passende reserveliste.

Følger Psykologforeningens nyeste målbeskrivelser
2017–2019-programmet er tilpasset Psykologforeningens nye målbeskrivelser og følger kravene i ny spesialistordning.

Spørsmål knyttet til samlingene kan rettes til koordinator Tiril Østefjells (på kullet).
E-post: psykolog.tiril.ostefjells@gmail.com, telefon: 41 14 48 14.

Spørsmål omkring opptaksprosedyrer eller mulige ventelister kan rettes til Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no, telefon: 92 44 88 98.