Obligatorisk: Organisasjonspsykologi - 2016–2018

Programkoordinator

Navn: Henning Bang
E-post: henning.bang@psykologi.no
Telefon: 90 83 55 22

Varighet

To år – fire semester

Påmelding neste program

2016–2018

Programmet starter høsten 2016 og avsluttes våren 2018. Utdanningen er godkjent som fordypningsprogram til spesialiteten i organisasjonspsykologi – også etter NPFs nye retningslinjer.

Programmet omfatter 160 timer kurs fordelt på åtte samlinger, 15 timer veiledning i gruppe per semester, i alt 60 timer gruppeveiledning i løpet av programmet.

Samlingene vil foregå på Grand hotell, konferanseavdelingen, 7. etasje, Karl Johans gate 31. Oppstart kl. 10.00 første kursdag på alle samlinger. På alle to dagers samlinger er tidene 10–18 første dag, og 9–16 andre dag. Tre dagers samlinger er stort sett henholdsvis 10–18, 9–17 og 9–16.

Det forutsettes at deltakerne arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Programmet er primært rettet inn mot psykologer som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. Vi tar imidlertid også opp inntil ti deltakere med bakgrunn som Master eller Hovedfag i psykologi.

Hvis du har spørsmål om fordypningsprogrammet, kan du kontakte koordinator Henning Bang, tlf. 90 83 55 22 eller på e-post: henning.bang@psykologi.uio.no

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler:

  • sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog
  • ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger
  • evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner

Kursinnhold og tider

Kurs 1: Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog
Tid: 17.–19. oktober 2016

Kurs 2: Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning
Tid: 28.–29. november 2016

Kurs 3: Organisasjonskultur, organisasjonsklima og arbeidsmiljø
Tid: 13.–15. februar 2017

Kurs 4: Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring
Tid: 24.–26. april 2017

Kurs 5: Effektivt lederskap og ledelsesutvikling
Tid: 11.–12. september 2017

Kurs 6: Konfliktforståelse og konflikthåndtering
Tid: 13.–14. november 2017

Kurs 7: Teameffektivitet og teamutvikling
Tid: 12.–13. februar 2018

Kurs 8: Bemanning, rekruttering og seleksjon + Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag
Tid: 4.–6. juni 2018

Forelesere og veiledere

Aktuelle forelesere og veiledere er Henning Bang, Inger Djupskås, Ståle Einarsen, Geir Kalstad, Bård Kuvaas, Philip McArthur, Thomas Nesset Midelfart, Rolv Mohn, Robert Myhre, Harald Pedersen, Henrik Samuelberg, Ingvild M. Seljeseth, Espen Skorstad og Inger-Margrete Svendsen.

Litteratur

Det vil ikke være nødvendig å anskaffe litteratur i forkant, da dette blir delt ut på samlingene. I tillegg vil kandidatene få en del artikler tilsendt på e-post i forbindelse med samlingene.

Pris

Kursavgift: kr 20 000 per semester. Utgifter til 60 timer veiledningsgrupper kommer i tillegg (ca. kr 6 000 per semester). Sum per semester ca. kr 26 000 (vi sier ca. pga. at størrelsen på veiledningsgruppen kan komme til å påvirke prisen noe). Faktureres to ganger i året, normalt i september/oktober og februar.

Det tas forbehold om endringer i programmet, både når det gjelder datoer, rekkefølge av samlingene og bidragsytere.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Informasjon vil fortløpende bli oppdatert etter hvert som brikkene faller helt på plass.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding. Vi setter pris på om du opplyser om eventuelle forbehold i kommentarfeltet, så kan vi eventuelt følge opp dette underveis i prosessen.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass, når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten. Siden vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Vi begynner opptaket i mai/juni, men holder påmeldingen åpen til programmet er helt fulltegnet, IAP-avtalene er signert og returnert – og vi har et passende antall søkere på reservelisten. Også her gjelder prinsippet om først-til-mølla. Mulige reserver vil bli holdt jevnlig orientert om mulige endringer i status – eller framrykk på reservelisten.

Påmeldingen er åpen fra 4. januar 2016.

Faglige spørsmål kan rettes til koordinator Henning Bang.
E-post: henning.bang@psykologi.uio.no
Telefon: 90 83 55 22.

Spørsmål omkring opptaksprosedyrer eller mulige reservelister kan rettes til Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no
E-post nr. 2: astri@munkedammen.no
Telefon: 92 44 88 98.