Fordypning og videreutdanning

Organisasjonspsykologi

Programmet omfatter 160 timer kurs fordelt på åtte samlinger, femten timer veiledning i gruppe per semester – til sammen seksti timer gruppeveiledning i løpet av programmet.

Samlingene foregår sentralt i Oslo. Det forutsettes at deltakerne arbeider innenfor feltet organisasjonspsykologi. Programmet er primært rettet inn mot psykologer som ønsker å spesialisere seg i organisasjonspsykologi. Vi tar imidlertid også opp inntil ti deltakere med bakgrunn som Master eller Hovedfag i psykologi.

Programmet går over to år, med oppstart på høsten annethvert år (2016–2018, 2018–2020).

Det er 24 plasser på kullet.

Neste program (2018–2020) åpnes for påmelding i januar 2018. Påmelding holdes åpen til programmet er fulltegnet. Prinsippet for plasstildeling er «førstemann til mølla».

Programmet sikter mot at deltakerne utvikler:

 • sin egen personlige stil og autoritet som organisasjonspsykolog
 • ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger
 • evne til å integrere kliniske, terapeutiske tilnærminger til arbeidet med organisasjoner

Kursinnhold

 • Grunnlaget for å virke som organisasjonspsykolog
 • Motivasjon, engasjement og sosial påvirkning
 • Organisasjonskultur, -klima og arbeidsmiljø
 • Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring
 • Lederutvikling
 • Teameffektivitet og teamutvikling
 • Konfliktforståelse og konflikthåndtering
 • Bemanning, rekruttering og seleksjon
 • Kvalitetssikring og avslutning av oppdrag

Aktuelle forelesere og veiledere er Henning Bang, Inger Djupskås, Ståle Einarsen, Geir Kalstad, Bård Kuvaas, Philip McArthur, Thomas Nesset Midelfart, Rolv Mohn, Robert Myhre, Harald Pedersen, Henrik Samuelberg, Ingvild M. Seljeseth, Espen Skorstad og Inger-Margrete Svendsen.

Spørsmål kan rettes til Henning Bang på e-post: henning.bang@psykologi.uio.no eller på telefon 90 83 55 22.