Gruppeterapi - 2018–2019 Valgfritt program

Programkoordinator

Navn: Ragna Lundgaard
E-post: ragna.@atvstiftelsen@gameil.com
Telefon: 41 61 10 03

Varighet

12 måneder

Påmelding neste program

Høst 2019

Påmeldingsfrist

15. september 2018

Valgfritt program i gruppeterapi

Det valgfrie programmet i gruppeterapi har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe. 


Programmet er i tråd med Psykologforeningens nye reglement for spesialistordningen og godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, og samfunns- og allmennpsykologi. Psykologer og psykologspesialister kan også delta på programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet.

Det forutsettes at kandidaten er i praksis hvor han/hun driver gruppeterapi eller hvor det er muligheter for å starte gruppeterapi med voksne. Dette gjelder også psykoedukative grupper. Det forutsettes også at kandidaten har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

SAMLING 1:
Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling

27. og 28.9.2018, kl. 9–17

Målet for samlingen er å få bedre forståelse for det spesifikke ved gruppeterapi, rasjonale for intervensjoner på gruppenivå, og nysgjerrighet for gruppeterapi som metode.

Temaer i første samling er:

 • Gruppeterapiens historiske utvikling
 • Hvorfor gruppeterapi?
 • Grunnleggende gruppeteori
 • Gruppeutvikling og faser/stadier
 • Planlegging og oppstart av gruppeterapi
 • Inklusjons- og eksklusjonskriterier
 • Prosess vs. innhold
SAMLING 2:
Gruppefenomener og virksomme faktorer

24.–25.1.2019, kl. 9–17

Målet med samlingen er økt kunnskap om virksomme faktorer og hvordan fremme disse. I tillegg vil samlingen gi forståelse av terapeutrollen i gruppebehandling til forskjell fra individuell behandling, og øke innsikt om seg selv som gruppeterapeut og i koterapirollen. Kandidaten vil få økte ferdigheter i å identifisere gruppens ulike faser, og kunnskap til å håndtere gruppefenomener og motstand i disse fasene.

Temaer i andre samling er:

 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Lederskap i gruppeterapi
 • Koterapi
 • Gruppefenomener
 • Motstand (individuelt og gruppe)
 • Overføring og motoverføring
SAMLING 3:
Gruppemetodikk og intervensjoner

9.–10.5.2019, kl. 9–17

Målet med denne samlingen er økt forståelse og ferdighetstrening i gruppemetodikk og intervensjoner, samt få økt trygghet og repertoar som gruppeterapeut.

Temaer i tredje samling er:

 • Gruppemetodikk
 • Gruppeterapeutiske intervensjoner
 • Utvikling av trygghet, åpenhet og tillit
 • Gruppeterapi til ulike diagnoser/problemområder
 • Gruppeterapi i institusjonsarena: kombinasjonsbehandling
SAMLING 4:
Roller, fallgruver og avslutning

5.–6.9.2019 kl. 9–17

Målet med denne samlingen er å integrere kandidatens kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidaten vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeut generelt og gruppeterapeut spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeut.

Temaer i fjerde samling er:

 • Roller i grupper
 • Terapeutiske holdninger
 • Fallgruver i gruppeterapi
 • Dilemmaer i gruppeterapi
 • Avslutning i grupper

Omfang: 4 samlinger à to dager. Totalt 64 timer. I tillegg kommer 40 timer veiledning (20 timer per semester).

Pris kurs: kr 11 500 per semester. Totalt kr 23 000.

Pris veiledning: kr 6 250 per semester. Totalt kr 12 500.

Sted: Alle samlinger vil bli holdt i lokalene til Alternativ til Vold (ATV), Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Antall plasser: 24

Kursholdere: Geir Løkling, Hanne Gjermo, Mette Jensen Skålholt, Kate Rivø, Ragna Lundgaard og Bente Lømo.

Påmeldingsfrist: 15. september 2018

Kontaktperson: Ragna Lundgaard
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no

Merk at start og slutt på programmet er tentativt. 'Systemet' krever at det settes inn dato, Vi oppdaterer etter hvert som datoene faller på plass.

Kort om påmeldingsprosedyrer

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass, når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten. Deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Når det nærmer seg programstart, vil du motta en henvendelse knyttet til den veiledningsgruppen du er plassert i, samt et velkomstbrev over e-post fra programkoordinator, som vil inneholde informasjon om forestående samling, sted, litteratur og så videre.

Spørsmål omkring påmelding, opptaksprosedyrer eller mulige ventelister kan rettes til Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no, telefon: 92 44 88 98.

Faglige spørsmål omkring kurset kan rettes til Ragna Lundgaard.
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no

Kort om veiledningsgruppene
Det er 20 timer gruppeveiledning per semester, med opp til fem kandidater i hver gruppe. IAPs faggruppe for gruppeterapi deler inn veiledningsgruppene. Det er mulig å føre opp egne ønsker i kommentarfeltet, men det kan være mange hensyn å tak, så vi kan dessverre ikke komme med forhåndsløfter mht. geografi eller gruppeinndelinger. Det er den enkelte veiledningsgruppe som i samråd med sin veileder setter opp tidsplan og møtesteder for veiledningen. Mange velger å ta denne i tilknytning til kurssamlingene, men dette styrer gruppene selv.

Vi ser fram til å se deg på kurs!