Gruppeterapi - 2017 Todagers innføringskurs

Programkoordinator

Navn: Ragna Lundgaard
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no 

Telefon:

Varighet

To dager à åtte timer

Påmelding neste program

Påmeldingsfrist

1. mai 2017

Kursets hovedmål er å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset gir en innføring i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe. 


Kurset er godkjent som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet.

Omfang: to dager à 8 timer
Sted: ATV Oslo, Lilletorget 1, 0184 Oslo
Pris per deltaker: kr 4 500
Kursholdere: Geir Løkling og Mette Jensen Skålholt
Antall plasser: 24
Dato: 11. og 12. mai
Påmeldingsfrist: 5. mai 2017

Påmeldingen er åpen fra 10.2.2017

Kontaktperson: Ragna Lundgaard

E-post: ragna@atv-stiftelsen.no