Valgfritt: Gruppeterapi - 2017–2018 Valgfritt program

Programkoordinator

Navn: Ragna Lundgaard
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no
Telefon:

Varighet

Høst 2017–høst 2018

Påmeldingsfrist

8. september 2017

Valgfritt program i gruppeterapi

Det valgfrie programmet i gruppeterapi har som mål å lære deltakerne gruppemetodikk, samt å utvikle evnen til å forstå og fasilitere terapiprosesser i grupper. Kurset går grundig inn i sentrale temaer innenfor gruppeterapi som ulike gruppemodeller, seleksjon og sammensetning, gruppefaser, prosess vs. innhold, intervensjoner og koterapi. Det legges vekt på erfaringslæring, og deltakerne vil få anledning til å øve seg i mindre grupper og dermed oppleve både hvordan det er å delta i og å lede en terapigruppe. 


Programmet er i tråd med NPFs nye reglement for spesialistordningen og godkjennes innenfor spesialitetene voksenpsykologi, rus og avhengighet, arbeidspsykologi, og samfunns- og allmennpsykologi. Psykologer og psykologspesialister kan også delta på programmet som fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet.

Det forutsettes at kandidaten er i praksis hvor han/hun driver gruppeterapi eller hvor det er muligheter for å starte gruppeterapi med voksne. Dette gjelder også psykoedukative grupper. Det forutsettes også at kandidaten har fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen.

SAMLING 1:
Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling

Tidspunkt: 28. og 29. september 2017, kl. 9–17

Målet for samlingen er å få bedre forståelse for det spesifikke ved gruppeterapi, rasjonale for intervensjoner på gruppenivå, og nysgjerrighet for gruppeterapi som metode.

Temaer i første samling er:

 • Gruppeterapiens historiske utvikling
 • Hvorfor gruppeterapi?
 • Grunnleggende gruppeteori
 • Gruppeutvikling og faser/stadier
 • Planlegging og oppstart av gruppeterapi
 • Inklusjons- og eksklusjonskriterier
 • Prosess vs. innhold
SAMLING 2:
Gruppefenomener og virksomme faktorer

Tidspunkt: 27. og 28. november 2017, kl. 9–17.

Målet med samlingen er økt kunnskap om virksomme faktorer og hvordan fremme disse. I tillegg vil samlingen gi forståelse av terapeutrollen i gruppebehandling til forskjell fra individuell behandling, og øke innsikt om seg selv som gruppeterapeut og i koterapirollen. Kandidaten vil få økte ferdigheter i å identifisere gruppens ulike faser, og kunnskap til å håndtere gruppefenomener og motstand i disse fasene.

Temaer i andre samling er:

 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Lederskap i gruppeterapi
 • Koterapi
 • Gruppefenomener
 • Motstand (individuelt og gruppe)
 • Overføring og motoverføring
SAMLING 3:
Gruppemetodikk og intervensjoner

Tidspunkt: 19. og 20. mars 2018, kl. 9–17

Målet med denne samlingen er økt forståelse og ferdighetstrening i gruppemetodikk og intervensjoner, samt få økt trygghet og repertoar som gruppeterapeut.

Temaer i tredje samling er:

 • Gruppemetodikk
 • Gruppeterapeutiske intervensjoner
 • Utvikling av trygghet, åpenhet og tillit
 • Gruppeterapi til ulike diagnoser/problemområder
 • Gruppeterapi i institusjonsarena: kombinasjonsbehandling
SAMLING 4:
Roller, fallgruver og avslutning

Tidspunkt: 23. og 24. august 2018, kl. 9–17

Målet med denne samlingen er å integrere kandidatens kunnskap og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Kandidaten vil være tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeut generelt og gruppeterapeut spesielt, og vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeut.

Temaer i fjerde samling er:

 • Roller i grupper
 • Terapeutiske holdninger
 • Fallgruver i gruppeterapi
 • Dilemmaer i gruppeterapi
 • Avslutning i grupper

Omfang: 4 samlinger à to dager. Totalt 64 timer. I tillegg kommer 40 timer veiledning (20 timer per semester).

Pris kurs: kr 11 500 per semester. Totalt kr 23 000.

Pris veiledning: kr 6 250 per semester. Totalt kr 12 500.

Sted: Alle samlinger vil bli holdt i lokalene til Alternativ til Vold (ATV), Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Antall plasser: 24

Kursholdere: Geir Løkling, Hanne Gjermo, Mette Jensen Skålholt, Kate Rivø, Ragna Lundgaard og Bente Lømo.

Påmeldingsfrist: 8. september 2017

Kontaktperson: Ragna Lundgaard
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no

Kort om påmeldingsprosedyrer

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Rundt påmeldingsfristen – eller når programmet er fulltegnet – vil du motta en tilsvarende melding med tilbud om plass, når faggruppen har fått gått gjennom søkerlisten. Deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur.

Når det nærmer seg programstart, vil du motta en henvendelse knyttet til den veiledningsgruppen du er plassert i, samt et velkomstbrev over e-post fra programkoordinator, som vil inneholde informasjon om forestående samling, sted, litteratur og så videre.

Spørsmål omkring påmelding, opptaksprosedyrer eller mulige ventelister kan rettes til Astri Vannebo.
E-post: iap@iapnett.no, telefon: 92 44 88 98.

Faglige spørsmål omkring kurset kan rettes til Ragna Lundgaard.
E-post: ragna@atv-stiftelsen.no

Kort om veiledningsgruppene
Det er 20 timer gruppeveiledning per semester, med fire kandidater i hver gruppe. IAPs faggruppe for gruppeterapi deler inn veiledningsgruppene. Det er mulig å føre opp egne ønsker i kommentarfeltet, men det kan være mange hensyn å tak, så vi kan dessverre ikke komme med forhåndsløfter mht. geografi eller gruppeinndelinger. Det er den enkelte veiledningsgruppe som i samråd med sin veileder setter opp tidsplan og møtesteder for veiledningen. Mange velger å ta denne i tilknytning til kurssamlingene, men dette styrer gruppene selv.

Vi ser fram til å se deg på kurs!