Barne- og ungdomspsykologi - 2016–2017

Programkoordinator

Navn: Henriette Alsaker
E-post: henriette.alsaker@gmail.com
Telefon: 99 72 27 25

Varighet

To år – fire semestre

Påmelding neste program

Vår 2017

Påmeldingsfrist

15. desember 2015

Videreutdanningsprogrammet søkes godkjent som full fordypningssekvens i klinisk barne- og ungdomspsykologi innen Norsk psykologforenings spesialistordning. Programmet blir godkjent av NPF også etter de nye retningslinjene. Programmet strekker seg over to år, og omfatter 8 kurs og 96 timer veiledning. Kursene vil gå over to dager. Første kurs i programmet finner sted 20. og 21. januar 2016. Øvrige tider – og program – blir lagt ut etter hvert som alle brikkene faller helt på plass.

Aktuelle forelesere / veiledere:

Haldor Øvreeide, Svein Mossige, Philip Kendall, Kirsti R. Haaland, Tine K. Jensen, Mette Bengtson, Ane Heiberg Simonsen, Bernadette Christensen, Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Odd Arne Tjersland, Per Eriksen, Anne-Beth Grøndal, Tori Mauseth, Sissel Torsvik, Hanne Netland Simonsen, Vibeke Silseth og Anne Lothe Brunstad.

Veiledning:

Veiledning 24 timer per semester, i grupper på fire, inngår i programmet. Veiledningen foregår lokalt hvis det er nok deltakere til å danne gruppe og det er praktisk mulig. Det forutsettes også deltakelse i selvstyrt gruppe, minimum 8 timer per semester.

Kostnader:

Samlet pris per semester per deltaker er kr 17 200. Denne summen omfatter kursavgiften på kr 10 000 per semester og veiledningsavgiften på kr 7 200 per semester. Med forbehold om eventuelle justeringer. Samt ekstra kostnader til reise/opphold for ett til to kurs som holdes utenfor Oslo.

Forutsetning for deltakelse er at en er i klinisk praksis, hovedsakelig med barn og/eller ungdom. Videre at veiledning i gruppe lar seg ordne praktisk.

Spørsmål om programmet kan rettes til koordinator Henriette Alsaker, e-post: henriette.alsaker@gmail.com, mobil: 99 72 27 25.

Spørsmål om påmelding og status for opptak kan rettes til Astri Vannebo, e-post: iap@iapnett.no, mobil: 92 44 88 98.

TOÅRIG SPESIALISTUTDANNING I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI
2016-2017

2016

Samling 1: 20. – 21. januar 2016 (Scandic Oslo City)

Utviklingsstøttende kommunikasjon og arbeid med barns relasjoner

Ved Haldor Øvreeide

Samling 2: 25. og 26. april 2016 (Son Spa)

Barnefokuserte familiesamtaler

Ved Kirsti Haaland

Samling 3: 22. og 23. september 2016

Terapi og terapeutisk allianse ved ungdom

Ved Mette Bengtson og Ane Heiberg Simonsen

Samling 4: 10. og 11. november 2016

Fortellinger og metaforer i terapeutiske samtaler med barn

Ved Svein Mossige

2017

Samling 5: 19. og 20. januar 2017

Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Ved Tine Jensen

Samling 6: 27. og 28. april 2017

Strategies within empirically-based treatment for youth with anxiety

Ved Kicki Martinsen

Samling 7: 19. og 20. september 2017 (obs; flyttet fra 20.–21. september)

Ungdom – kontekst – system: Økologisk og systemisk forståelse og intervensjoner i arbeid med ungdom og familier som har alvorlige atferdsproblemer

Ved Bernadette Christensen og Dagfinn Mørkrid Thøgersen

Samling 8: 9. og 10. november 2017 (Son Spa)

Familieterapeutiske virkemidler med barn/ungdom som henvist klient

Ved Per Eriksen og Odd Arne Tjersland