Fordypning og videreutdanning

IAP tilbyr fordypningsprogrammer for psykologer innenfor klinisk voksenpsykologi, barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi og organisasjonspsykologi, samt videreutdanningsprogram innenfor gruppepsykologi. Programmene tilfredsstiller kravene til fordypningsprogrammer og videreutdanninger til psykologspesialist innenfor hvert av områdene. Gruppeprogrammet søkes godkjent som fritt spesial- og vedlikeholdskurs.

Kontrakten

Når du melder deg på et fordypnings- eller videreutdanningsprogram i IAP, inngår du en forpliktende kontrakt for to år. Vennligst les IAPs avtale før du melder deg på. Når du melder deg på, godkjenner du samtidig betingelsene i avtalen, så det er viktig at du vet hvilke forpliktelser som ligger i den.

Legg merke til at undervisning og veiledning i all hovedsak foregår i Oslo. IAP forsøker å legge til rette ved å etablere veiledningsgrupper andre steder i landet der dette er mulig, men er ikke ansvarlig for kandidatenes eventuelle utgifter og praktiske ulemper dersom deltakelse i programmet forutsetter reising.

Permisjoner underveis i et program?

Vi får ofte spørsmål omkring mulige permisjoner underveis i et utdanningsløp, ikke minst gjelder dette svangerskapspermisjoner. Hvilke regler gjelder dersom en skulle bli gravid underveis? Er det for eksempel mulig å ta det første året, være ett år i fødselspermisjon og ta det neste året etterpå? Som hovedregel følger IAP Psykologforeningen i slike spørsmål. Det er mulig å ta igjen enkeltkurs sammen med IAPs neste kull i tilsvarende program, men det er vanskelig å steppe inn i en ny veiledningsgruppe. På spørsmål, råder vi derfor kandidater til å utsette utdanningen til permisjonen er gjennomført.

Din side

Med IAPs nye nettsideløsning (fra mai 2015) er påmeldingsrutinene ytterligere sikret. Det innebærer at søkere må logge seg inn på sidene, før de kan gå videre. Du blir bedt om å oppgi ditt mobilnummer. Er dette nummeret tidligere kjent av systemet, kommer du videre til din egen side. Er nummeret ikke kjent, vil du bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon, fakturainformasjon og så videre. Passord får du som SMS over mobilen. Det gjør du også når du seinere skal innom siden din, for eksempel for å endre opplysninger om deg selv.


2017 / Astri Vannebo