Videreutdanning

IAP tilbyr obligatoriske programmer for psykologer innenfor barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi, familiepsykologi (også valgfritt program) og organisasjonspsykologi, samt valgfritt program og todagers innføringskurs i gruppeterapi. Programmene tilfredsstiller kravene innenfor hvert av områdene. Valgfrie program, samt det kortere innføringskurset i gruppeterapi, kan også tas som frie spesial- og vedlikeholdskurs.

Kontrakten

Når du melder deg på et videreutdanningsprogram eller et obligatorisk progam i IAP, inngår du en forpliktende kontrakt for hele utdanningsløpet. Vennligst les IAPs avtale før du melder deg på. Ved påmelding, godkjennes samtidig betingelsene i avtalen, så det er viktig at søkerne vet hvilke forpliktelser som ligger i den.

Undervisning og veiledning foregår i hovedsak i Oslo. IAP forsøker å legge til rette for veiledningsgrupper også andre steder i landet. Kandidatene dekker selv sine reise- og oppholdsutgifter.

Permisjoner underveis i et program?

Vi får ofte spørsmål omkring mulige permisjoner underveis i et utdanningsløp, ikke minst gjelder dette svangerskapspermisjoner. Hvilke regler gjelder dersom en skulle bli gravid underveis? Er det for eksempel mulig å ta det første året, være ett år i fødselspermisjon og ta det neste året etterpå? IAP følger alltid Psykologforeningens bestemmelser. Det er mulig å ta igjen enkeltkurs sammen med IAPs neste kull i tilsvarende program, men det er vanskelig å steppe inn i en ny veiledningsgruppe. På spørsmål, råder vi derfor kandidater til å utsette utdanningen til permisjonen er gjennomført.

Din side

Ved påmelding blir søkerne bedt om å oppgi sitt mobilnummer. Er dette nummeret tidligere kjent av systemet, kommer en videre til sin egen side. Er nummeret ikke kjent, vil en bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon, fakturainformasjon og så videre. Passord får en som en éngangskode på SMS over mobilen. Det gjør en også når en seinere skal innom siden sin, for eksempel for å endre opplysninger om seg selv.

2019 / Astri Vannebo