2018 'Nye' Agora 1. og 2. mars

Programkoordinator

Navn: Beate Nordby Schwensen
E-post: beaten.schwensen@vestreviken.no
Telefon: 48037180

Varighet

To dager: Torsdag 19–22.30. Fredag 8.30–16

For program og påmelding: iap-agora.no