Agora gjennom tidene

Temaene for IAPs årlige fagkonferanse har vært mange, varierte – og spennende. Her følger titlene gjennom Agora-historien.

2018: Rebellkveld på MESH og seminar på Nasjonalbiblioteket om veivalg i helsetjenesten: Ser vi skogen for bare trær?
2017: Agora tar et hvileskjær...
2016: Ansvar – noe for deg?
2015: Integrasjon i praksis.
2014: Drømmer – i vid forstand.
2013: Tilhørighet: i psykoterapi, i sosiale medier – og i selve livet.

2012: Vekst.

2011: Hjernen. Psykologisk praksis i lys av moderne kunnskap om hjernen.
2010: Krenkelsens psykologi – på sporet av den tapte verdighet.
2009: Begeistring – mest tull eller faglig gull?
2008: Emosjoner i endring.
2007: Når rytmen brytes – tilkobling – frakobling – traumer – mentalisering.
2006: Kjærlighet.
2005: Kropp.
2004: Forandring.
2003: Konflikt og konfliktforståelse.
2002: Improvisasjon.
2001: Første Agora, kun interne innledere som snakket om hvem IAP ønsker å være, om tenkning og fellesskap.