Agora

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agora har tradisjonelt blitt avholdt siste torsdag og fredag i november måned, men har tatt et hvileskjær i 2017.

Agoraseminaret er IAPs inspirasjonsseminar, og ønsker å kaste et nytt og inspirerende lys på norsk psykologi. Vi inviterer spennende fagpersoner – som også er gode fagformidlere. Deltakerne er psykologer i alle aldre – fra de nyutdannete til de mer erfarne. Vi ønsker at folk skal treffes, knytte nye bånd og diskutere faget på en tankevekkende måte.

Først og fremst er Agora en møteplass for nysgjerrige psykologer, hvor det er mulig å møte kolleger innenfor en uformell ramme.

Koordinator for Agora-komiteen er Beate Nordby Schwensen, e-post: beaten.schwensen@vestreviken.no. Beate er dermed også Agora-komiteens representant inn i IAP-styret.

For tidligere år viser vi til temagjennomgangen i «Agora gjennom tidene». Sjekk menyen til venstre.

Fra 2018 går Agora 'nye veier' og legges heretter til sentrale steder i hovedstaden. Med «Rebelltreff» på MESH (Tordenskiolds gate) torsdag kveld, 1. mars – for medlemmer og kandidatmedlemmer. Workshop, mat, drikke og musikk, samt et innslag med komikeren Dag Sørås (Mandagsklubben).

Fredagen var det dagsseminar på Nasjonalbiblioteket om veivalg i helsetjenesten, med blant andre tidligere leder av den britiske psykologforeningen, Peter Kindermann, og musikk med «De umulige».

Les mer på Agora-seminarets nye hjemmeside: www.iap-agora.no

2018 / Astri Vannebo