Agora

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agora har tradisjonelt blitt avholdt siste torsdag og fredag i november måned, men tar et hvileskjær i 2017.

Agoraseminaret er IAPs inspirasjonsseminar, og ønsker å kaste et nytt og inspirerende lys på norsk psykologi. Hvert år inviterer vi spennende fagpersoner som også er gode fagformidlere. Deltakerne er psykologer i alle aldre – fra de nyutdannete til de mer erfarne. Vi ønsker at folk skal treffes, knytte nye bånd, og diskutere faget på en tankevekkende måte.

Først og fremst er Agora en møteplass for nysgjerrige psykologer, hvor det er mulig å møte kolleger innenfor en uformell ramme.

Koordinator for Agora-komiteen er Beate Nordby Schwensen, e-post beaten.schwensen@vestreviken.no. Beate Nordby Schwensen er dermed også Agora-komiteens representant inn i IAP-styret.

For tidligere år viser vi til temagjennomgangen i «Agora gjennom tidene». Les mer på agoraseminaret.no

2017 / Astri Vannebo