Agora

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og et viktig sosialt treffpunkt. Agora har tradisjonelt blitt avholdt siste torsdag og fredag i november måned, men har tatt et hvileskjær i 2017.

Agoraseminaret er IAPs inspirasjonsseminar, og ønsker å kaste et nytt og inspirerende lys på norsk psykologi. Vi inviterer spennende fagpersoner – som også er gode fagformidlere. Deltakerne er psykologer i alle aldre – fra de nyutdannete til de mer erfarne. Vi ønsker at folk skal treffes, knytte nye bånd og diskutere faget på en tankevekkende måte.

Først og fremst er Agora en møteplass for nysgjerrige psykologer, hvor det er mulig å møte kolleger innenfor en uformell ramme.

Koordinator for Agora-komiteen er Beate Nordby Schwensen, e-post beaten.schwensen@vestreviken.no. Beate er dermed også Agora-komiteens representant inn i IAP-styret.

For tidligere år viser vi til temagjennomgangen i «Agora gjennom tidene». Sjekk menyen til venstre.

IAP Agora går nye veier: Hold av datoene 1. og 2. mars 2018!

Agora 2018 starter med et «Rebelltreff» på MESH (Tordenskiolds gate) torsdag kveld, 1. mars. Her blir det mulighet til å møte andre IAP-ere. Det blir workshop, mat, drikke og musikk, og det hele krones med komikeren Dag Sørås (Mandagsklubben).

Fredag 2. mars blir det dagsseminar på Nasjonalbiblioteket om veivalg i helsetjenesten, med blant annet leder av den britiske psykologforeningen, Peter Kindermann, og musikk med «De umulige».

Alle IAPs medlemmer og kandidatmedlemmer vil få invitasjon over e-post. Arrangementet vil også bli annonsert på psykologisk.no.

2017 / Astri Vannebo